Bläddra

En handbok för modersmålslärare

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

En handbok för modersmålslärare

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

I boken presenteras bland annat skolans styrdokument, arbetet med flerspråkiga elever samt beskrivningar av lagar och regler som gäller för skolan.

Boken har en tydlig struktur med frågor och svar som är samlade under tio rubriker:

Modersmålsundervisningens bakgrund och utvecklin De officiella minoritetsspråken i Sverige Modersmålsundervisning Modersmålslärarens uppdrag Planera för modersmålsundervisning Genomföra modersmålsundervisning Arbeta som ämneslärare med flerspråkiga elever Modersmålslärarens ansvar Så fungerar skolan Pedagogiska arbetssätt

En ordlista inleder boken. Där förklaras centrala ord och begrepp inom skolans värld. Boken kan läsas från början till slut, men fungerar även som en handbok där du snabbt kan söka svar på frågor när de dyker upp.

Boken passar främst dig som arbetar som modersmålslärare, men även andra yrkesgrupper inom grundskolan och gymnasieskolan kan läsa boken för att få mer kunskap om modersmålsämnet.