Bläddra

En hel människa – och ändå chef

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här

En hel människa – och ändå chef

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här
”En hel människa och ändå chef är inte endast en gedigen  faktabok om chef- och ledarskap, utan också ett i delar självbiografiskt verk som ger liv och mening åt teoretiska modeller. På ett mycket generöst och personligt sätt delar författaren med sig av sina egna erfarenheter och insikter vilket gör att läsaren bjuds in i svåra frågeställningar utan att det känns besvärligt. Tvärtom  andas budskapen hög tolerans också inför svagheter och de tillfälligt negativa konsekvenser en ökad självinsikt eventuellt kan få.  Genom Stefans personliga resa förstår läsaren också vidden av hur ett misslyckande hanterat på ett konstruktivt sätt, blir till  erfarenheter som sporrar till utveckling. Jag har själv flera erfarenheter av att vara chef och kan utan  tvekan skriva under på det mesta som Stefan bär fram i sina teser. Och det hade definitivt varit ett stöd att ha tagit del av denna text redan då (!). Just att titta på chefspersoner utifrån ett ”mänskligt” helhetsperspektiv känns unikt och är oerhört viktigt.” Katarina Vastamäki Redaktör, Skrivpedagog och Lektör ”Stefan Wittrin belyser den verklighet som en stor del av Sveriges fem-hundratusen chefer lever i - att hantera ledarskap och personalansvar utan att betala med sin egen eller sina medarbetares välbefinnande. En hel människa, och ändå chef är en bok där snabba knep och tillfälliga lösningar får stå tillbaka för en helhetssyn som tar sikte på ett långsiktigt hållbart ledarskap. Genom Integritetsmodellen och PSR, Personal Social Responsibility, visar Stefan att det inte finns något motsatsförhållande mellan att vara en hel människa och chef.” Markus Myron Kommunikationschef, Svensk Travsport Om författaren: Under 20 år har jag arbetat i olika ledarpositioner. Budget  och personalstyrka har varierat från tjänst till tjänst. Efter olika tjänster hos små företag sökte jag mig till några av de största koncernerna inom sina respektive branscher i Sverige -  Manpower, Telia, Peab. Genom åren har mitt yrkesliv tagit mig  igenom kraftiga, snabba expansioner men även genom kärva, iskalla  neddragningar. Medarbetarna är alltid mitt primära fokus, i med och motgång. Som chef är mitt engagemang i varje medarbetare en absolut led-stjärna. Jag är övertygad om att människor som mår bra också presterar bra. Det gäller i allra högsta grad dig som är chef. Om SEJM SEJM erbjuder i första hand chefer och ledare personligt stöd till egen utveckling. Alla chefer, alla ledare, alla branscher och alla nivåer. Ofta handlar begreppet person-lig utveckling om att primärt bli bättre på att prestera, att lära sig hantera uppkomna situationer och så vidare. SEJM fokuserar på indi-videns självinsikt och personliga förutsättningar, att förstå sig själv, de styrkor och resurser man har i sin egen förmåga. Framför allt är målet med SEJM att ge individen verktyg i den svåra balansgången med att klara av sitt chefsuppdrag och ändå långsiktigt må bra. Några av de tjänster som SEJM erbjuder: - Föreläsningar. I huvudsak för   grupper. Kan med fördel följas upp  på individnivå, exempelvis  med coaching. - Coaching. Utförs med fördel på genomföras i grupp. - Organisationsanalys. Med syfte  att identifiera organisationens  styrkor och brister. - DISC Profil. Alltid på individ   nivå med personlig uppföljning. - Motivation & Inspirations- projekt. Anpassas efter behov. www.sejm.se