Bläddra

En hiar atti rikR : om elit, struktur och ekonomi kring Uppsala och Mälaren under yngre järnålder

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Köp här

En hiar atti rikR : om elit, struktur och ekonomi kring Uppsala och Mälaren under yngre järnålder

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Köp här
Mälarregionens yngre järnålder har lämnat många spår i landskapet efter ett övre samhällsskikt. Denna grupp avgränsade sig medvetet och tydligt mot det övriga samhället med större gårdshus, monumentala och rikt utrustade gr·avar och kontroll över en stor del av det specialiserade hantverket. Den har uppenbara beröringspunkter med medeltidens frälse, men verkade i ett samhälle utan städer, kristendom och kyrklig administration. Avhandlingen berör en rad frågor kring yngre järnålderns elit. En första studie kretsar kring sex platser i Mälar-regionen: Gamla Uppsala, Helgö, Vendel, Valsgärde, Husby i Glanshammar samt Fornsigtuna. Vad förenar respektive skiljer elitmiljöer åt? Vilka belägg finns det för storjordägare i olika källor, och vilken betydelse hade jordegendomarna för makthavarna, jämfört med näringar som plundring, handel och tributer! Den andra studien behandlar eliten runt Uppsala, ett område som genom framförallt Gamla Uppsala och förekomsten av båtgravar brukar· förknippas med forntida makthavare. Undersökningen baseras främst på ett antal gravar, varav vissa inte tidigare publicerats. I arbetet diskuteras slutligen ortnamn och tre exklusiva rituella deponeringar.