Bläddra

En hyresmarknad i kris. Fortsätt lindra symptomen eller bota sjukdomen?

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

En hyresmarknad i kris. Fortsätt lindra symptomen eller bota sjukdomen?

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Den här boken handlar om de konsekvenser som följer av hyresreglering: i första hand bostadsbrist, långa köer, många ombildningar avhyresrätter till bostadsrätter och svarthandel med hyreskontrakt.

Med hjälp av statistik över Stockholm bostadskö och relationen till antalet sökande samt antalet nyproducerade bostäder visar författarenatt det inte finns något tydligt samband mellan bostadskö och bostadsbyggande.Genom analys av statistik från Bostadsförmedlingen i Stockholm visar han ävenatt hyresregleringen inte leder till en önskvärd fördelning de attraktivastebostäderna går till dem med högst inkomster.

Genom historien har många försök gjorts att lagstifta bort de problem som hyresregleringen orsakat. Författaren beskriver dessa försök ochundersöker vad de fått för följder. Exempelvis underlättades svarthandeln medhyresrätter när bytesrätten infördes 1968. För att belysa svarthandeln harförfattaren intervjuat dels en presumtiv köpare av hyreskontrakt, dels enperson som livnär sig på att förmedla svarta hyreskontrakt. Dessa samtal gerintressanta inblickar i hur svarthandeln går till och hur de som är involveradekan resonera.  

Fredrik Kopsch är universitetslektor i fastighetsvetenskap vid Lunds universitet.