Bläddra

En mänsklig rättshistoria : vänbok till Carl Gustaf Spangenberg

Kategorier: Juridik Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor

En mänsklig rättshistoria : vänbok till Carl Gustaf Spangenberg

Kategorier: Juridik Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här
Denna vänbok är tillägnad Carl Gustaf Spangenberg, universitetslektor i rättshistoria vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Medverkande författare: Luisa Antoniolli, Jonas Christensen, Marianne Dahlén, Bruno Debaenst, Hans Eklund, Görel Granström, Dirk Heirbaut, Johan Hirschfeldt, Cyril Holm, Mia Korpiola, Mats Kumlien, Gabriel Michanek, Kjell Å Modéer, Rolf Nygren, Linda Oja, Sverker Scheutz, Alessandro Simoni, Martin Sunnqvist, Elsa Trolle Önnerfors, Charlotta Zetterberg.