Bläddra

En molekylär introduktion till termodynamik – Vad är drivkraften i molekylernas värld

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

En molekylär introduktion till termodynamik – Vad är drivkraften i molekylernas värld

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Begreppen entropi och fri energi har genom tiderna visat sig särskilt svåra att få grepp om och att förstå för så gott som alla studenter. Termodynamik framställs vanligen på ett ganska matematiskt och abstrakt sätt, vilket ger upphov till denna sorts svårighet.

Denna bok visar dock att det inte alltid krävs en massa matematik för att få en intuitiv förståelse av termodynamikens väsentligaste principer om de belyses utifrån molekylära sammanhang. Framställningen är i stor utsträckning baserad på bilder och enkla resonemang som leder till de korrekta matematiska sambanden. Boken är upplagd så att den kan användas på förstaårsnivå och uppåt inom universitets- och högskolestudier i naturvetenskapliga ämnen. Den kan läsas som en fristående bok eller utgöra ett komplement till den gängse kurslitteraturen.

På bokens webbsida www.studentlitteratur.se/7877 finner du bokens figurer i färg, lämpade för skärmvisning. För lärare  finns dessutom extra undervisningsstöd i form av högupplösta bilder för OH-utskrift alternativt som bildspel.

Svenska nationalkommittén för kemi har uppmuntrat tillkomsten av denna bok genom produktionsbidrag.