Bläddra

av: Hans Borén, Manfred Börner, Anna Johansson, Maud Ragnarsson, Sten-Åke Sundkvist

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Med Kemibokens upplägg med experiment, vardagsanknytningar och ett lättillgängligt språk får alla gymnasieelever en god grund i kemi. I serien ingår två läroböcker: Kursboken för Kemi 1 har fokus på den oorganiska kemin, särskilt stökiometrin, medan kurs 2-boken är inriktad på organisk kemi och biokemi. Uppgifterna är…
Köp här

Isbn: 9789147115945

Utgivningsår: 20180809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Bengt Johansson, Ewa Thylander

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789197370844

Utgivningsår: 20080630

Utgivare: Konvergenta

Mediatyp: BC

av: Artur Sonesson, Aina Tullberg, Lars Rydén, Ulf Ellervik, Ola Svahn

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Serien Gymnasiekemi omfattar läroböcker för kurs 1 respektive 2 (de finns också som Onlineböcker) samt lärarhandledningar som nedladdningsbara filer till båda kurserna. Texterna i böckerna är väl genomarbetade och systematiskt uppbyggda vilket, tillsammans med de många exemplen och övningsuppgifterna, hjälper eleverna…
Köp här

Isbn: 9789147107308

Utgivningsår: 20130716

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap
De kemiska grundämnena är livets byggstenar, men vad vet du om dem egentligen? Vilket grundämne gör blu-ray blått? Varför skriker tenn? Och har man någon nytta av antimon, arsenik och astat? Förgyll bordskonversationen med berättelser om antikens ögonsmink och hur mycket guld det finns i en mobiltelefon! Grundämnen på…
Köp här

Isbn: 9789176179598

Utgivningsår: 20170914

Utgivare: Tukan Förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Danielsson, Uno Svensson

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789197651011

Utgivningsår: 20061201

Utgivare: Apotekarsocieteten

Mediatyp: BC

av: Laurence M. Harwood, Christopher J. Moody, Jonatha Percy

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9780632048199

Utgivningsår: 19981130

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av: Karin Granström

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap Miljökemi
En av de stora utmaningarna i dag är att skapa en hållbar utveckling. Det innebär att människor ska kunna leva i balans med jordens ekologiska system. Ytterst handlar det om livskvalitet för alla, både nu och i framtiden. Inom miljökemi studeras kemiska reaktioner och processer i vår omgivning och de kemiska aspekterna…
Köp här

Isbn: 9789144097282

Utgivningsår: 20160330

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan O. Asplund

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kemi Matematik och naturvetenskap Mineralogi och ädelstenar
Pärlor och pärlfiske har en lång historia i Sverige och pärlfiske har under långa tider pågått i alla delar av landet. Gustav Vasa var första regenten som försökte organisera landets pärlfiske och det är från hans tid vi har de äldsta skriftliga källorna. De potentiellt stora vinster pärlfiske kan medföra har i flera…
Köp här

Isbn: 9789175656595

Utgivningsår: 20201012

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC

av: Lars Jakobsson, Gunilla Jakobsson

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Vardagskemi vänder sig i första hand till blivande och yrkesverksamma NO-lärare. Den vill inspirera till att göra kemin mer fascinerande och begriplig. Dess grundtanke är att koppla kemikunskaperna till det vardagliga, till något som berör, som blir mera användbart och lättare att ta till sig. Många har kanske en…
Köp här

Isbn: 9789144026374

Utgivningsår: 20030310

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Hans Brolin, Helen Pilström, Rune Alphonce

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Vår populära formelsamling har fått nytt utseende! Andra upplagen av Formler och Tabeller är i fyrfärg med tydlig form och pedagogiska illustrationer. Dessutom har innehållet anpassats till Gy2011. Formler och Tabeller innehåller en omfattande formeldel med tydliga defi nitioner, figurer, formler och förklaringar. I…
Köp här

Isbn: 9789127722798

Utgivningsår: 19981109

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Ulf Ellervik, Olov Sterner, Nina Kann

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Boken beskriver och förklarar organiska molekylers otroliga mångfald, deras strukturer och egenskaper, och hur de kan delta i kemiska reaktioner och därmed användas i samhället. Den organiska kemin är fundamental för många vetenskapliga områden, den lägger till exempel grunden för livsprocesserna, och kunskaper i ämnet…
Köp här

Isbn: 9789144099910

Utgivningsår: 20140815

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Anders Lennartson

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Denna bok ger en introduktion för den som ska arbeta på ett kemiskt laboratorium. Här får man lära sig om olika material och deras egenskaper, den vanligaste laboratorieutrustningen och hur den används, vad som är viktigt att tänka på när man hanterar kemikalier, hur man söker kemisk information och hur man utför de…
Köp här

Isbn: 9789144119618

Utgivningsår: 20170703

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Åkesson Nilsson

Kategorier: Grundskolan Kemi Lärarhandledningar och lärarmaterial Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
De tekniska och medicinska framgångarna som vi har idag kommer från vår förståelse om materiens partikelnatur. Att förstå vad en atom är och hur den samverkar med sin omgivning är en förutsättning för att kunna vidareutveckla tekniken vi använder idag. Denna kunskap är även viktig för att vi ska kunna förstå hur ämnen…
Köp här

Isbn: 9789151905006

Utgivningsår: 20200328

Utgivare: Gunilla Åkesson Nilsson

Mediatyp: BC

av: Chris Woodford, Martin Clowes

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Spännande och aktuella texter!Vackra och förklarande illustrationer underlättar förståelsen för vårt solsystem, planeten vi bor på och de atomer allt är byggt av. Här hittar du spännande och aktuella texter på rätt nivå för bredvidläsning eller tema- och fördjupningsarbeten. Perfekt inspiration för den unge forskaren i…
Köp här

Isbn: 9789121212837

Utgivningsår: 20050117

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Christer Engström, Per Backlund, Rolf Berger, Helena Grennberg

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789162268992

Utgivningsår: 20050629

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Theodore Gray

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap Oorganisk kemi
Grundämnen är en underhållande och vacker bok som förmedlar kunskap om byggstenarna i vårt universum. Den väcker och stimulerar våra tankar så till den milda grad att den har blivit en stor försäljningsframgång världen över, utgiven på 23 språk och såld i över 600 000 exemplar!I denna bok presenteras varje grundämne i…
Köp här

Isbn: 9789174242812

Utgivningsår: 20130416

Utgivare: Bonnier Fakta

Mediatyp: BB

av: Gunilla Åkesson Nilsson

Kategorier: Grundskolan Kemi Lärarhandledningar och lärarmaterial Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
De tekniska och medicinska framgångarna som vi har idag kommer från vår förståelse om materiens partikelnatur. Att förstå vad en atom är och hur den samverkar med sin omgivning är en förutsättning för att kunna vidareutveckla tekniken vi använder idag. Denna kunskap är även viktig för att vi ska kunna förstå hur ämnen…
Köp här

Isbn: 9789151904993

Utgivningsår: 20190801

Utgivare: Gunilla Åkesson Nilsson

Mediatyp: BC

av: Christer Engström, Per Backlund, Rolf Berger, Helena Grennberg

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789162286699

Utgivningsår: 20080416

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Göran Sterning

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
TitaNO-serien sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle genom det återkommande avsnittet Hållbar utveckling. För att träna förmågorna innehåller TitaNO innehållsfrågor, fördjupningsuppgifter och diskussionsfrågor med samhällsanknytning. Lärarmaterialet finns i lärarwebben…
Köp här

Isbn: 9789140688231

Utgivningsår: 20150413

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Jan O. Asplund

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kemi Matematik och naturvetenskap Mineralogi och ädelstenar
Diamanten har länge varit del av det gemensamma kulturella medvetandet trots att det bara är under en kort del av mänsklighetens historia som folk i allmänhet haft rimliga möjligheter att faktiskt se diamanter. Boken redogör kort för vilken kännedom som fanns om diamanter samt några vanligt förekommande myter och…
Köp här

Isbn: 9789175656281

Utgivningsår: 20200714

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780471375876

Utgivningsår: 20040120

Utgivare: John Wiley And Sons Ltd

Mediatyp: BB

av: Gunilla Åkesson Nilsson

Kategorier: Grundskolan Kemi Lärarhandledningar och lärarmaterial Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
De tekniska och medicinska framgångarna som vi har idag kommer från vår förståelse om materiens partikelnatur. Att förstå vad en atom är och hur den samverkar med sin omgivning är en förutsättning för att kunna vidareutveckla tekniken vi använder idag. Denna kunskap är även viktig för att vi ska kunna förstå hur ämnen…
Köp här

Isbn: 9789151904986

Utgivningsår: 20200327

Utgivare: Gunilla Åkesson Nilsson

Mediatyp: BC

av: Hans Borén, Manfred Börner, Monika Larsson, Birgitta Lindh, Johanna Lundström

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Med Kemibokens upplägg med experiment, vardagsanknytningar och ett lättillgängligt språk får alla elever en god grund i kemi. I serien ingår två böcker: Kurs 1-boken har fokus på den oorganiska kemin, särskilt stökiometrin, medan kurs 2-boken är inriktad på organisk kemi och biokemi. Uppgifterna är många och varierade…
Köp här

Isbn: 9789147019427

Utgivningsår: 20080520

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Uno Svensson

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskaplig nomenklatur och klassificering Organisk kemi
Författaren till boken Organisk-kemisk nomenklatur – En introduktion till det kemiska språket vänder sig i sin framställning främst till alla studerande och yrkesverksamma som behöver en handbok i grundläggande organisk-kemisk nomenklatur. Det genomgående temat i boken är IUPAC:s substitutiva nomenklatur, men…
Köp här

Isbn: 9789179694920

Utgivningsår: 20200525

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Jan O. Asplund

Kategorier: Djur och natur Kemi Livsstil, hobby och fritid Matematik och naturvetenskap Mineralogi och ädelstenar Stenar, mineraler och fossiler
Ametist är en av våra mest omtyckta ädelstenar och i boken får vi följa ädelstenens historia hos människorna från antiken till idag. Hur ametist bildas, varför den är lila och var den fått sitt namn ifrån diskuteras tillsammans med var de viktigaste geografiska fyndorterna finns samt dess betydelse i olika tider och…
Köp här

Isbn: 9789175656908

Utgivningsår: 20210107

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC

av: Berth Andréasson, Kent Boström, Eva Holmberg

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Fokus för att språket inte ska vara hindret PULS Fokus är för elever som upplever NO som svårt och som har behov av ett enklare språk. Texterna är anpassade för att underlätta läsning och läsförståelse. Fokusböckerna är helt parallella med PULS-seriens grundböcker. Både Fokusböckerna och grundböckerna är kompletta…
Köp här

Isbn: 9789127421714

Utgivningsår: 20110603

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Maja Sidstedt

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Genetik (ej medicinsk) Kemi Matematik och naturvetenskap
My PhD project has been a journey, both figuratively and literally speaking. As an employee of the Swedish National Forensic Centre (NFC) in Linköping, I got the opportunity to do my PhD at Lund University in close collaboration with the National Institute of Standards and Technology (NIST) in the USA. Mentored and…
Köp här

Isbn: 9789174226539

Utgivningsår: 20190430

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Bo Berghult, Ann Elfström-Broo

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Serien omfattar två böcker som tar upp vattnets respektive kroppens kemi. Här görs både en breddning av och djupdykning i ämnet, vilket visar på kemins potential i samhället. Böckerna kan användas i kurserna kemi respektive biologi breddning samt i enskilda projekt.Läs merKroppens kemi – om balans, obalans och…
Köp här

Isbn: 9789147018277

Utgivningsår: 20040421

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Johanna Ljung

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Serien omfattar två böcker som tar upp vattnets respektive kroppens kemi. Här görs både en breddning av och djupdykning i ämnet, vilket visar på kemins potential i samhället. Böckerna kan användas i kurserna kemi respektive biologi breddning samt i enskilda projekt.Läs merKroppens kemi – om balans, obalans och…
Köp här

Isbn: 9789147018291

Utgivningsår: 20040823

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Bengt Kronberg, Staffan Wall

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Yt- och kolloidkemi är en introduktion till yt- och kolloidkemi, men ger samtidigt en möjlighet att fördjupa sig i ämnet. Ämnet täcker tre områden. I kolloidkemin behandlas partiklar i storleksintervallet 10 nm–100 μm. Det kan röra sig om fasta partiklar (suspensioner), vätskedroppar (emulsioner) eller luftbubblor…
Köp här

Isbn: 9789144038216

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Björn Lüning, Stefan Nordlund, Lars Johan Norrby, Anna Peterson

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Det går att behålla elevernas upptäckarglädje! I Modell och verklighet får eleverna de kemiska modeller och verktyg de behöver för att kunna förstå och analysera sin omvärld. På ett enkelt och roligt sätt ökar serien elevernas förståelse samtidigt som den ger inspiration till ytterligare kunskapssökande. Det gör att…
Köp här

Isbn: 9789127409828

Utgivningsår: 20090203

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Ulf Ellervik

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Boken förklarar med beskrivande exempel hur betydelsefulla organiska ämnen har varit och är i de flesta sammanhang, hur vi kan utnyttja dem för att få ett rikare liv men även hur kemi kan missbrukas. Molekyler i människans tjänst kan användas av studerande på högskola eller universitet som vill öka sin förståelse för…
Köp här

Isbn: 9789144038445

Utgivningsår: 20050926

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Marie Skodowska Curie

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
År 1911 belönas Marie Curie för andra gången med ett nobelpris: i kemi för upptäckten av grundämnena radium och polonium. Curie var inte bara den första kvinnan att få Nobelpriset, hon var även den första personen att få priset två gånger. Redan 1903 belönades hon tillsammans med sin man Pierre Curie och kollegan…
Köp här

Isbn: 9789188589422

Utgivningsår: 20200218

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av: Gisbert Schneider, Karl-Heinz Baringhaus, Forewo Kubinyi

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9783527314324

Utgivningsår: 20080331

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av: Dr. Mai Thi Nguyen-Kim

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap
När är det rätt tid för dagens första kaffe? Varför finns det fluor i tandkräm och kan kaoset på kontorets skrivbord vara helt normalt? Den unga forskaren och journalisten Mai Thi Nguyen-Kim delar upp bekanta vardagliga företeelser i sina kemiska element och förklarar vilka kemiska reaktioner som i hemlighet äger rum…
Köp här

Isbn: 9789189057104

Utgivningsår: 20200819

Utgivare: Bazar Förlag

Mediatyp: BB

av: Christer Engström, Per Backlund, Rolf Berger, Helena Grennberg

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789162224738

Utgivningsår: 20000420

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Roland Kjellander

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Begreppen entropi och fri energi har genom tiderna visat sig särskilt svåra att få grepp om och att förstå för så gott som alla studenter. Termodynamik framställs vanligen på ett ganska matematiskt och abstrakt sätt, vilket ger upphov till denna sorts svårighet. Denna bok visar dock att det inte alltid krävs en massa…
Köp här

Isbn: 9789144139036

Utgivningsår: 20191220

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Ellervik, Olov Sterner

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap Organisk kemi
Köp här

Isbn: 9789144030982

Utgivningsår: 20040129

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144039480

Utgivningsår: 20051005

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av: Berth Andréasson, Kent Boström, Eva Holmberg, Lars Bondeson

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
PULS Kemi sträcker sig från kemins historia fram till i dag då vi brottas med frågor som rör klimatpåverkan och resursanvändning. Kemins begrepp, modeller och teorier har en central plats. Miljö- och hälsoperspektivet löper genom hela boken, till exempel i frågor som rör energi- och resursanvändning. Varje kapitel…
Köp här

Isbn: 9789127421707

Utgivningsår: 20110603

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC