Bläddra

av: Bengt Johansson, Ewa Thylander

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789197370844

Utgivningsår: 20080630

Utgivare: Konvergenta

Mediatyp: BC

av: Laurence M. Harwood, Christopher J. Moody, Jonatha Percy

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9780632048199

Utgivningsår: 19981130

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Hans Brolin, Helen Pilström, Rune Alphonce

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Vår populära formelsamling har fått nytt utseende! Andra upplagen av Formler och Tabeller är i fyrfärg med tydlig form och pedagogiska illustrationer. Dessutom har innehållet anpassats till Gy2011. Formler och Tabeller innehåller en omfattande formeldel med tydliga defi nitioner, figurer, formler och förklaringar. I…
Köp här

Isbn: 9789127722798

Utgivningsår: 19981109

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Berth Andréasson, Kent Boström, Eva Holmberg, Lars Bondeson

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Fokus för att språket inte ska vara hindret PULS Fokus är för elever som upplever NO som svårt och som har behov av ett enklare språk. Texterna är anpassade för att underlätta läsning och läsförståelse. Fokusböckerna är helt parallella med PULS-seriens grundböcker. Både Fokusböckerna och grundböckerna är kompletta…
Köp här

Isbn: 9789127421714

Utgivningsår: 20110603

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap
De kemiska grundämnena är livets byggstenar, men vad vet du om dem egentligen? Vilket grundämne gör blu-ray blått? Varför skriker tenn? Och har man någon nytta av antimon, arsenik och astat? Förgyll bordskonversationen med berättelser om antikens ögonsmink och hur mycket guld det finns i en mobiltelefon! Grundämnen på…
Köp här

Isbn: 9789176179598

Utgivningsår: 20170914

Utgivare: Tukan Förlag

Mediatyp: BB

av: Maja Sidstedt

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Genetik (ej medicinsk) Kemi Matematik och naturvetenskap
My PhD project has been a journey, both figuratively and literally speaking. As an employee of the Swedish National Forensic Centre (NFC) in Linköping, I got the opportunity to do my PhD at Lund University in close collaboration with the National Institute of Standards and Technology (NIST) in the USA. Mentored and…
Köp här

Isbn: 9789174226539

Utgivningsår: 20190430

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Karin Granström

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap Miljökemi
En av de stora utmaningarna i dag är att skapa en hållbar utveckling. Det innebär att människor ska kunna leva i balans med jordens ekologiska system. Ytterst handlar det om livskvalitet för alla, både nu och i framtiden. Inom miljökemi studeras kemiska reaktioner och processer i vår omgivning och de kemiska aspekterna…
Köp här

Isbn: 9789144097282

Utgivningsår: 20160330

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Dr. Mai Thi Nguyen-Kim

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap
När är det rätt tid för dagens första kaffe? Varför finns det fluor i tandkräm och kan kaoset på kontorets skrivbord vara helt normalt? Den unga forskaren och journalisten Mai Thi Nguyen-Kim delar upp bekanta vardagliga företeelser i sina kemiska element och förklarar vilka kemiska reaktioner som i hemlighet äger rum…
Köp här

Isbn: 9789189057104

Utgivningsår: 20200318

Utgivare: Strawberry Förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Kronberg, Staffan Wall

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap

Yt- och kolloidkemi är en introduktion till yt- och kolloidkemi, men ger samtidigt en möjlighet att fördjupa sig i ämnet. Ämnet täcker tre områden. I kolloidkemin behandlas partiklar i storleksintervallet 10 nm–100 μm. Det kan röra sig om fasta partiklar (suspensioner), vätskedroppar (emulsioner) eller luftbubblor…
Köp här

Isbn: 9789144038216

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Danielsson, Uno Svensson

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789197651011

Utgivningsår: 20061201

Utgivare: Apotekarsocieteten

Mediatyp: BC

av: Ulf Ellervik, Olov Sterner, Nina Kann

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Boken beskriver och förklarar organiska molekylers otroliga mångfald, deras strukturer och egenskaper, och hur de kan delta i kemiska reaktioner och därmed användas i samhället. Den organiska kemin är fundamental för många vetenskapliga områden, den lägger till exempel grunden för livsprocesserna, och kunskaper i ämnet…
Köp här

Isbn: 9789144099910

Utgivningsår: 20140815

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Charlotta Andersson, Helene Fägerblad

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Fokus för att språket inte ska vara hindret PULS Fokus är för elever som upplever NO som svårt och som har behov av ett enklare språk. Texterna är anpassade för att underlätta läsning och läsförståelse. Fokusböckerna är helt parallella med PULS-seriens grundböcker. Både Fokusböckerna och grundböckerna är kompletta…
Köp här

Isbn: 9789127427112

Utgivningsår: 20120629

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Anders Lennartson

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Denna bok ger en introduktion för den som ska arbeta på ett kemiskt laboratorium. Här får man lära sig om olika material och deras egenskaper, den vanligaste laboratorieutrustningen och hur den används, vad som är viktigt att tänka på när man hanterar kemikalier, hur man söker kemisk information och hur man utför de…
Köp här

Isbn: 9789144119618

Utgivningsår: 20170703

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christer Engström, Per Backlund, Rolf Berger, Helena Grennberg

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789162224738

Utgivningsår: 20000420

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780471242475

Utgivningsår: 19990331

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Editor:Jerry L. Atwood, Editor:Jonathan W. Steed

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9783527318360

Utgivningsår: 20080430

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

Kategorier: Fysikalisk kemi Kärnkemi, fotokemi och strålning Kemi Matematik och naturvetenskap
Starka laserpekare förbjuds! Detsamma gäller solariesolning för barn under 18! Föreslår en samlad prövning av strålsäkerheten genom ett nytt kapitel i miljöbalken. Detta ska göra det lättare att tillämpa lagstiftningen, som i dag är onödigt snårig genom överlappande regler i miljöbalken, kärntekniklagen och…
Köp här

Isbn: 9789138235416

Utgivningsår: 20110308

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lars Öhrström

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Detta är en bok om upptäckter och katastrofer, exploatering och uppfinning, krig och vetenskap och om relationen mellan människor och de kemiska ämnen som vi och vår planet består av. Genom berättelser om vanliga och ovanliga människor runt om i världen presenterar Lars Öhrström ett flertal viktiga grundämnen och…
Köp här

Isbn: 9789187513343

Utgivningsår: 20150313

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780470234402

Utgivningsår: 20080509

Utgivare: John Wiley And Sons Ltd, John wiley and sons ltd

Mediatyp: BC

av: Olle Matsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kemi Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap
“Allt är gift det är bara en fråga om dos” hävdade naturvetaren Paracelsus redan på 1500-talet. Och visst finns det otaliga ämnen, både naturliga och syntetiska, som kan orsaka lidande och död. Mänsklighetens historia är i själva verket fylld av konfrontationer med sådana ämnen. Vi har brukat gifter vid…
Köp här

Isbn: 9789127143944

Utgivningsår: 20180509

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Kristina Persson

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Introduktion till klinisk kemi beskriver metoder och laboratoriearbete samt de analyser som ofta används i diagnostiken av de sjukdomar som kan drabba respektive organ. Den är indelad efter organ och de bakomliggande orsakerna till förändrade värden för varje analys beskrivs. Boken är avsedd som en introduktion i…
Köp här

Isbn: 9789144044590

Utgivningsår: 20070322

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9781405116268

Utgivningsår: 20040708

Utgivare: Blackwell publishing ltd, Blackwell publishing ltd

Mediatyp: BB

av: Helen Pilström, Ebba Wahlström, Björn Lüning, Gunilla Viklund, Lena Aastrup, Anna Peterson

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Det går att behålla elevernas upptäckarglädje! I Modell och verklighet får eleverna de kemiska modeller och verktyg de behöver för att kunna förstå och analysera sin omvärld. På ett enkelt och roligt sätt ökar serien elevernas förståelse samtidigt som den ger inspiration till ytterligare kunskapssökande. Det gör att…
Köp här

Isbn: 9789127611894

Utgivningsår: 20070528

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197431842

Utgivningsår: 20041201

Utgivare: Apotekarsocieteten

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780471333340

Utgivningsår: 20010228

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9783527318643

Utgivningsår: 20090531

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

Kategorier: Fysikalisk kemi Kärnkemi, fotokemi och strålning Kemi Matematik och naturvetenskap
Del 1 handlar om beslut under osäkerhet. Regeringen ska framöver fatta beslut om ett slutförvar för använt kärnbränsle och det kommer att fattas under osäkerhet. Det i sig är inget ovanligt för regeringen utan görs hela tiden på olika områden, men det är däremot ett ovanligt komplicerat projekt. Rådet ger utifrån sin…
Köp här

Isbn: 9789138247556

Utgivningsår: 20180221

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780470810866

Utgivningsår: 20071012

Utgivare: John wiley and sons ltd, John wiley and sons ltd

Mediatyp: BC

av: Björn Lüning, Stefan Nordlund, Lars Johan Norrby, Anna Peterson

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Det går att behålla elevernas upptäckarglädje! I Modell och verklighet får eleverna de kemiska modeller och verktyg de behöver för att kunna förstå och analysera sin omvärld. På ett enkelt och roligt sätt ökar serien elevernas förståelse samtidigt som den ger inspiration till ytterligare kunskapssökande. Det gör att…
Köp här

Isbn: 9789127409828

Utgivningsår: 20090203

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Anders Lennartson

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
För närvarande känner vi till 118 grundämnen. Koppar var troligen det första grundämne människan lärde sig att utvinna för över 10 000 år sedan, medan ununseptium endast har varit känt sedan april 2010 och ännu inte fått något officiellt namn. Ett åttiotal grundämnen är stabila och bygger upp all känd materia i…
Köp här

Isbn: 9789144070360

Utgivningsår: 20111020

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Thomas J. Montville

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9781405189132

Utgivningsår: 20080704

Utgivare: John Wiley And Sons Ltd, John wiley and sons ltd

Mediatyp: BB

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Det går att behålla elevernas upptäckarglädje! I Modell och verklighet får eleverna de kemiska modeller och verktyg de behöver för att kunna förstå och analysera sin omvärld. På ett enkelt och roligt sätt ökar serien elevernas förståelse samtidigt som den ger inspiration till ytterligare kunskapssökande. Det gör att…
Köp här

Isbn: 9789127612150

Utgivningsår: 20000831

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Theodore Gray

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap Oorganisk kemi
Grundämnen är en underhållande och vacker bok som förmedlar kunskap om byggstenarna i vårt universum. Den väcker och stimulerar våra tankar så till den milda grad att den har blivit en stor försäljningsframgång världen över, utgiven på 23 språk och såld i över 600 000 exemplar!I denna bok presenteras varje grundämne i…
Köp här

Isbn: 9789174242812

Utgivningsår: 20130416

Utgivare: Bonnier Fakta

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780471375876

Utgivningsår: 20040120

Utgivare: John Wiley And Sons Ltd, John wiley and sons ltd

Mediatyp: BB

av: Editor:Pierluigi Barbaro, Editor:Claudio Bianchini

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9783527320950

Utgivningsår: 20090531

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Magnus Ehinger

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Den här boken vänder sig till dig som behöver repetera din gymnasiekemi, men kan också tjäna som kort introduktion till olika delar av kemin innan du ger dig i kast med högre studier. Repetitionskurs i kemi spänner över hela gymnasiekemin, från kemins grunder och atomteori till modern biokemi och analytisk kemi. Ingen…
Köp här

Isbn: 9789144000510

Utgivningsår: 20080418

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Karl-Erland Stensiö

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Sand är ett vardagligt material som alla känner till. De flesta av oss förknippar sand med en badstrand. Sol och värme och mjuk varm sand att ligga skönt i solen efter badet. Sand finns också på betydligt ogästvänligare platser som öknar men den kan leda oss in i ämnena kemi och geologi. Ur geologisk synpunkt är sand…
Köp här

Isbn: 9789187553318

Utgivningsår: 20190426

Utgivare: Balkong Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Det går att behålla elevernas upptäckarglädje! I Modell och verklighet får eleverna de kemiska modeller och verktyg de behöver för att kunna förstå och analysera sin omvärld. På ett enkelt och roligt sätt ökar serien elevernas förståelse samtidigt som den ger inspiration till ytterligare kunskapssökande. Det gör att…
Köp här

Isbn: 9789127409835

Utgivningsår: 20080623

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144070537

Utgivningsår: 20110412

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9781840760392

Utgivningsår: 20050627

Utgivare: Manson publishing ltd, Manson publishing ltd

Mediatyp: BC