Bläddra

En ny bostadsbeskattning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Köp här

En ny bostadsbeskattning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Köp här

Bostaden är av flera skäl viktig för oss alla. Hur bostäder beskattas har stor betydelse för både bostadspriser och boendekostnader, vilket i sin tur påverkar fördelningen av inkomst och förmögenhet. Skatten på bostäder tillhör därmed de mest kontroversiella delarna av skattesystemet.  

I denna rapport tar nationalekonomen Peter Englund ett helhetsgrepp på bostadsbeskattningen. Han beskriver skattens historiska utveckling och förklarar hur dagens avgifter och skatter på småhus, bostadsrätter och hyresfastigheter fungerar. Han ger även förslag på hur en ny neutral och mer förutsägbar bostadsbeskattning kan utformas.  

Rapporten ges ut inom ramen för SNS forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld.  

Peter Englund är professor emeritus i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och Uppsala universitet.