Bläddra

En ny lag om ekonomiska föreningar. Vol. 1 och 2. SOU 2010:90

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

En ny lag om ekonomiska föreningar. Vol. 1 och 2. SOU 2010:90

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Smidigare att »kooperera» med ny föreningslag!

Föreslår en ny lag om ekonomiska föreningar som ger större frihet för medlemmarna i kooperativa företag att själva besluta om hur deras verksamhet ska organiseras och drivas.
Lagförslaget innebär bl.a.:
  • Större möjligheter att avvika från lagens bestämmelser genom särskilda stadgebestämmelser.
  • Möjligheter att kombinera ekonomisk verksamhet med verksamhet av mer ideell typ.
  • Uppluckrad öppenhetsprincip: nya medlemmar ska kunna vägras inträde, t.ex. p.g.a. ekonomiska risker eller avvikande värderingar.
  • Revisionsplikten ska endast gälla vissa större föreningar (fler än 50 anställda, mer än 50 miljoner i omsättning).
  • Nya borgenärsskyddsregler; bl.a. slopas skyldigheten att göra årliga avsättningar till reservfond.