Bläddra

En ny lag om personnamn : betänkande av Namnlagskommittén SOU 2013:35 :

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

En ny lag om personnamn : betänkande av Namnlagskommittén SOU 2013:35 :

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Medborgarna får större frihet att själva välja sina förnamn och efternamn. Det blir enklare att byta namn och få namngemenskap i familjer. Skatteverket blir ny namnmyndighet. Det föreslår den parlamentariska namnlagskommittén.

Kommittén presenterar en ny lag om personnamn som bättre respekterar medborgarnas egna namnval. Lagstiftningen blir lättare att förstå och tillämpa, samtidigt som hanteringen av namnärendena förenklas. Kommittén föreslår bland annat följande förändringar.
  • Vem som vill får byta till ett efternamn som är så vanligt att det bärs av minst 2 000 personer.
  • Efternamn ska utan behovsprövning kunna bildas på något av föräldrarnas förnamn med tillägg av ändelserna son eller dotter.
  • Dubbla efternamn får bildas. Valfrihet ska råda i fråga om ordningsföljden mellan namnen, om det ska vara bindestreck mellan dem och om något av namnen ska strykas.
  • Nya så kallade mellannamn får inte tas, men den som redan har ett mellannamn behåller det så länge han eller hon önskar.
  • Makar ska som huvudregel behålla sina efternamn när de gifter sig, men om de så önskar kan de enkelt få ett gemensamt efternamn.
  • Hindren mot att ändra förnamn och efternamn flera gånger tas bort.
  • Förnamn får ändras enklare och alltid utan kostnad för sökanden.
  • Skatteverket blir ny namnmyndighet. Patent- och registreringsverkets befattning med personnamn upphör.