Bläddra

En ny reglering för tjänstepensionsföretag. SOU 2014:57. Del 1 och 2. : Slutbetänkande från Tjänsteföretagsutredningen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
Köp här

En ny reglering för tjänstepensionsföretag. SOU 2014:57. Del 1 och 2. : Slutbetänkande från Tjänsteföretagsutredningen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
Köp här
Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till en ny rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut. Utredningen fick också i uppdrag att i sitt förslag beakta Europeiska kommissionens förslag till omarbetat tjänstepensionsdirektiv.

Utredningen föreslår en reformerad reglering för svenska tjänstepensionsinstitut, men även särskilda övergångs- och omvandlingsmöjligheter för berörda företag. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.