Bläddra

av:Anders Palm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
PENSIONSSTIFTELSER visar hur den som driver ett aktiebolag kan ordna sin pension från företaget på ett förmånligt sätt. Genom stiftelse, skuldbokning i balansräkning eller försäkring. Ett eftersatt pensionssparande kan på en enda gång fyllas ut med avdragsgill pensionsavsättning på i regel många hundratusen kronor och…
Köp här

Isbn: 9789170276316

Utgivningsår:20100226

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Per Frennberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner Personliga berättelser
1995 hade tjänstepensionsföretaget Alecta, som då ännu hette SPP, nyligen lämnat ett misslyckat samgående med försäkringsbolaget Trygg Hansa. På huvudkontoret på Regeringsgatan 107 pågick uppbyggnaden av en helt ny kapitalförvaltningsorganisation efter internationellförebild. Hit anländer i februari 1995, direkt från…
Köp här

Isbn: 9789188949585

Utgivningsår:20190603

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Björn Lundén, Lennart Andersson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
PENSIONSPLANERING FÖR FÖRETAGARE handlar om hur du på bästa sätt planerar inför livet som pensionär. Boken tar upp hur du tar ut pension på bästa sätt – allmän pension, privat pensionssparande och tjänstepension. Vi ger också tips om hur du sparar till pensionen så fördelaktigt som möjligt. Inte bara traditionellt…
Köp här

Isbn: 9789170278587

Utgivningsår:20140630

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Lennart Andersson, Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
PENSIONSPLANERING FÖR FÖRETAGARE handlar om hur du på bästa sätt planerar inför livet som pensionär. Boken tar upp hur du tar ut pension på bästa sätt – allmän pension, privat pensionssparande och tjänstepension. Vi ger också tips om hur du sparar till pensionen så fördelaktigt som möjligt. Inte bara traditionellt…
Köp här

Isbn: 9789176951675

Utgivningsår:20190910

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Gunnar Wetterberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Finansväsen Finansväsen och redovisning Hälsa, relationer och personlig utveckling Nationalekonomi Pensioner Privatekonomi Självhjälp och praktiska råd
SPP/Alectas första hundra år är historien om en genial konstruktion som tryggat ålderdomen för allt fler tjänstemän, men också om den svenska ekonomins öden och äventyr. SPP frigjorde tjänstemännen ur patronernas våld och blev förebilden för ATP. Boken tecknar också den dramatiska striden kring ATP på 1950-talet, med…
Köp här

Isbn: 9789175043012

Utgivningsår:20170301

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
Inkomstindexering av garantipensionen rekommenderas Konstaterar att vissa invandrares pensioner, och då i synnerhet kvinnornas, är alltför låga för att ge en rimlig levnadsstandard. För att öka den disponibla inkomsten för dessa grupper krävs både äldreförsörjningsstöd och bostadsstöd. Ett alternativ är att genomföra…
Köp här

Isbn: 9789138235164

Utgivningsår:20110121

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Björn Dannberg, Robert Dahlström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Pensioner Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
En handbok om tjänstepensioner för rådgivare. Handboken fungerar som uppslagsbok i kundmötet och ingår som kurslitteratur hos Contento Wassum Academy. Fokus ligger på tjänstepensioner, men visar även tjänstepensionen i sitt sammanhang, det vill säga tillsammans med allmän försäkring och privat pensionssparande. I boken…
Köp här

Isbn: 9789198208023

Utgivningsår:20160302

Utgivare: Learnify

Mediatyp: BC

av:Jens B. Nordström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Brottslighet och kriminologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk brottslighet Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner Samhälle och samhällsvetenskap Sanna berättelser Sanna berättelser: brott Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Emil Amir Ingmanson är en småskojare som kört flera företag i botten, gjort personlig konkurs och försörjer sig på att lura folk genom telefonförsäljning. Efter ett fängelsestraff för narkotikabrott bestämmer sig Ingmanson för att ge sig in på den svenska premiepensionsmarknaden. Där hittar han en guldåder. Med…
Köp här

Isbn: 9789179032517

Utgivningsår:20200915

Utgivare: Lind & Co

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till en ny rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut. Utredningen fick också i uppdrag att i sitt förslag beakta Europeiska kommissionens förslag till omarbetat tjänstepensionsdirektiv. Utredningen föreslår en reformerad reglering för svenska tjänstepensionsinstitut,…
Köp här

Isbn: 9789138241547

Utgivningsår:20140901

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Björn Dannberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Pensioner Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
En handbok om tjänstepensioner för rådgivare. Handboken fungerar som uppslagsbok i kundmötet och ingår som kurslitteratur hos Contento Wassum Academy. Fokus ligger på tjänstepensioner, men visar även tjänstepensionen i sitt sammanhang, det vill säga tillsammans med allmän försäkring och privat pensionssparande. I boken…
Köp här

Isbn: 9789198208030

Utgivningsår:20170301

Utgivare: Learnify

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
Föreslår bland annat att åldersgränsen för hur länge man kan tjäna in garantipension genom bosättning anpassas till de planerade ändringarna av övriga åldersgränser, och därför höjs från 64 till 65 år 2023.
Köp här

Isbn: 9789138250600

Utgivningsår:20200608

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
Tjänstepensionsföretagsutredningen överlämnade den 27 augusti 2014 sitt delbetänkande ” Genomförande av Omnibus II-direktivet ” till regeringen. Utredningen fick i uppdrag att lämna förslag till de lagändringar som krävs för att i svensk rätt genomföra det s.k. omnibus II-direktivet. Utredningens förslag i…
Köp här

Isbn: 9789138241523

Utgivningsår:20140901

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Björn Dannberg, Robert Dahlström, Magnus Dahlgren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Pensioner Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Denna bok vänder sig till dig som är rådgivare. Det är en handbok som på ett överskådligt sätt beskriver de viktigaste reglerna för tjänstepensioner, skatter mm. I boken beskrivs reglerna som de ser ut 2014. Avsikten är att boken ska uppdateras årligen. Författare är: Jur kand Björn Dannberg som driver Björn Dannberg…
Köp här

Isbn: 9789198208009

Utgivningsår:20141001

Utgivare: Learnify

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Pensioner Särskilda rättsområden
De tidigare reglerna med kvantitativa begränsningar har blivit omoderna och föreslås ersättas med en s.k. aktsamhetsprincip. Vissa kvantitativa begränsningar som gäller ägandet i det svenska näringslivet och möjligheten att placera i onoterade tillgångar föreslås kvarstå. AP-fondernas möjligheter att placera i…
Köp här

Isbn: 9789138243268

Utgivningsår:20150625

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Michael Møller, Niels Christian Nielsen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
Att spara i tjänstepension under sin aktiva tid i arbetslivet är viktigt för att kunna upprätthålla en rimlig levnadsstandard efter det att man pensionerats. Det är också viktigt för samhället att sparandet fungerar och är tillräckligt stort. Annars finns risken att det allmänna får ta hand om allt fler som inte har…
Köp här

Isbn: 9789186203825

Utgivningsår:20110609

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Mart Jüriso, Georg Uggelberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
Plnera för pensionen är en bok för dig som närmar dig pensionsåldern. I boken blandas tankeväckande frågeställningar med konkreta råd för de flesta situationer som en blivande pensionär kan möta. Det handlar om alltifrån hur man skapr nya sociala sammanhang och hittar en mening i sin nya tillvaro, till råd om ekonomi…
Köp här

Isbn: 9789170920370

Utgivningsår:20051125

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av:Joel Dahlberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Hälsa, relationer och personlig utveckling Pensioner Privatekonomi Självhjälp och praktiska råd
Det orangea kuvertet har blivit ett begrepp hos de svenska hushållen. Vid sidan av deklarationen och Ikeakatalogen finns få tryckta alster med sådan spridning i vårt land. Som kuriosa kan nämnas att färgen orange i kristendomen symboliserar frosseri, en ironi med tanke på den magra allmänna pension åtskilliga av oss…
Köp här

Isbn: 9789170376917

Utgivningsår:20130222

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BC

av:Robert Dahlström, Björn Dannberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Pensioner Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
En handbok om tjänstepensioner för rådgivare. Handboken fungerar som uppslagsbok i kundmötet. Fokus ligger på tjänstepensioner, men visar även tjänstepensionen i sitt sammanhang, det vill säga tillsammans med allmän försäkring och privat pensionssparande. I boken beskrivs reglerna som de ser ut 2015. Författare är: Jur…
Köp här

Isbn: 9789198208016

Utgivningsår:20150313

Utgivare: Learnify

Mediatyp: BC

av:Tomas Björkman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
Denna bok ger en uttömmande beskrivning av lagen om allmän försäkring (med närstående lagar) och behandlar sjukförsäkring, sjukpenning, sjuklön, föräldrapenningförmåner, rehabiliteringsersättning, handikappersättning och vårdbidrag, ersättning till smittbärare, arbetsskadeförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt…
Köp här

Isbn: 9789144048536

Utgivningsår:20070910

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lars-Evald Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
Varför en bok om pensioner?Kunskapen om vårt pensionssystem är låg och det är inte lätt att hitta den. Uppgifter fi nns att hämta på Pensionsmyndig-heten hemsida, men de är ofta svåra att hitta och mejlar man till dem så är det inte alltid man får begripliga svar. Pensionsgruppen är spindeln i nätet då det gäller våra…
Köp här

Isbn: 9789188759443

Utgivningsår:20181122

Utgivare: Nomen

Mediatyp: BC

av:Lennart Flood, Andreea Mitrut

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
Bakgrunden till denna rapport, som är den sjätte av flera från Sociala rådet, är oklarheter kring den ekonomiska situationen för personer som kommit till Sverige och som saknar pensionsrättigheter från det land eller de länder där de tidigare bott.
Köp här

Isbn: 9789174371147

Utgivningsår:20110113

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:Agneta Kruse, Ann-Charlotte Ståhlberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
Det hörs många kritiska röster om våra pensioner. Det påstås ofta att pensionerna är för låga, för beroende av börsutvecklingen, missgynnar kvinnorna eller att systemet är alldeles för krångligt. Har kritikerna rätt? Är det dags att än en gång reformera pensionerna? Det är nu 20 år sedan riksdagen fattade ett…
Köp här

Isbn: 9789175042879

Utgivningsår:20150930

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av:Inga-Lisa Sangregorio

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Någonting är allvarligt fel med det svenska pen­sionssystemet. Ett system som innebär: Att hundratusentals pensionärer idag ham­nar under EU:s fattigdomsgräns. Att pensionen blir mindre, ju längre du lever. Att många som arbetat heltid hela livet inte får högre pension än de som inte arbetat alls. Att alla risker…
Köp här

Isbn: 9789188729439

Utgivningsår:20200121

Utgivare: Karneval förlag

Mediatyp: BC