Bläddra

En omreglerad spelmarknad. SOU 2017:30. Del 1 och 2 : Betänkande från Spellicensutredningen

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Spel-, lotteri- och alkohollagstiftning
Köp här

En omreglerad spelmarknad. SOU 2017:30. Del 1 och 2 : Betänkande från Spellicensutredningen

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Spel-, lotteri- och alkohollagstiftning
Köp här
Att reglera spelsektorn är utomordentligt komplext. Området rymmer frågor om bl.a. konsumentskydd, läggmatcher,problemspelande och spelmissbruk. Spelmarknaden omsätter mycket stora belopp och ger chans till goda vinster och, framför allt för spelarna, medför även risk för avsevärda förluster.

Med den nya spellagen som främsta verktyg ska ett delvis överspelat nationellt monopol övergå till en delvis oligopolliknande del och en delvis fri marknadsdel genom uppdelning av Svenska Spel i en konkurrensutsatt del och en del som bl.a. har exklusiva rättigheter.

Utredningens målsättning med den föreslagna regleringen är att så gott som allt spel som erbjuds på marknaden ska erbjudas av företag som har licens i Sverige. Lagen och dess tillämpning ska enligt förslagen balansera och legalisera spelkonkurrens, beskatta de för närvarande i Sverige oreglerade onlinebaserade företagen med 18 procent och samtidigt vara teknik- och konkurrensneutral.

Särskild utredare: Håkan Hallstedt