Bläddra

av: Stefan Lundin

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Spel-, lotteri- och alkohollagstiftning
I denna andra upplaga av Alkohollagen kommentarer och rättsfall kommenteras alkohollagens (2010:1622) samtliga paragrafer, tillsammans med relevanta förarbeten och referat av vägledande eller allmänt belysande rättsfall. Vid berörda lagrum sammanfattas även bl.a. anslutande bestämmelser i alkoholförordningen,…
Köp här

Isbn: 9789139115168

Utgivningsår: 20210331

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Milena Bergqvist

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Spel-, lotteri- och alkohollagstiftning
Det är en bok för dig som går gymnasieskolans HT eller RL program, men också för dig som är på väg ut i restaurangbranschen och därför rent professionellt behöver kunna förhålla dig till alkoholbruk på ett ansvarsfullt och klokt sätt. Att arbeta med alkohol i någon form, oavsett om man producerar, säljer, marknadsför…
Köp här

Isbn: 9789197604680

Utgivningsår: 20140815

Utgivare: Gästakademien / UHR

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Spel-, lotteri- och alkohollagstiftning
Spelmarknadsutredningen har bland annat haft i uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder för att begränsa marknadsföringen av spel och stänga ute illegalt spel.
Köp här

Isbn: 9789138251256

Utgivningsår: 20201215

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Spel-, lotteri- och alkohollagstiftning
Alkohol, tobak och spel ger njutning och spänning till användaren åtminstone för stunden. Men konsumtionen har även en baksida och överkonsumtion skapar beroenden som påverkar folkhälsan negativt. Olika åtgärder har därför vidtagits för att begränsa användandet, vilka traditionellt bestått av förbud eller starka…
Köp här

Isbn: 9789138249123

Utgivningsår: 20190327

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Spel-, lotteri- och alkohollagstiftning
Utredningen gör bedömningen att den hittillsvarande modellen med finansiering från ATG:s överskott är en hållbar finansieringsmodell för trav- och galoppsporten även efter omregleringen av spelmarknaden.
Köp här

Isbn: 9789138251089

Utgivningsår: 20201029

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Spel-, lotteri- och alkohollagstiftning
Att reglera spelsektorn är utomordentligt komplext. Området rymmer frågor om bl.a. konsumentskydd, läggmatcher,problemspelande och spelmissbruk. Spelmarknaden omsätter mycket stora belopp och ger chans till goda vinster och, framför allt för spelarna, medför även risk för avsevärda förluster. Med den nya spellagen som…
Köp här

Isbn: 9789138245927

Utgivningsår: 20170410

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Juridik Nationalekonomi Särskilda rättsområden Socialrätt Spel-, lotteri- och alkohollagstiftning
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA. Den snabba tekniska utvecklingen under de senaste decennierna har i grunden förändrat spelmarknadens struktur. Möjligheterna att erbjuda spel över internet har medfört att en stor del av spelandet idag kan ske via utländskt reglerade bolag utom räckhåll för det svenska regelverket…
Köp här

Isbn: 9789138242308

Utgivningsår: 20150213

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Spel-, lotteri- och alkohollagstiftning
Främjandeförbudsutredningen överlämnade den 30 mars 2015 sitt betänkande ” Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen ” till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå de lagändringar som behövs för att utformningen av främjandeförbudet i lotterilagen inte ska göra åtskillnad mellan svenska…
Köp här

Isbn: 9789138242698

Utgivningsår: 20150331

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174372601

Utgivningsår: 20110608

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Stefan Lundin

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Spel-, lotteri- och alkohollagstiftning
Denna lagkommentar behandlar alkohollagens (2010:1622) samtliga paragrafer tillsammans med relevanta förarbeten och referat av vägledande eller allmänt belysande rättsfall. Där så är lämpligt hänvisas även till annan relevant lagstiftning, anslutande bestämmelser i alkoholförordningen och Folkhälsomyndighetens…
Köp här

Isbn: 9789139116523

Utgivningsår: 20191119

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Spel-, lotteri- och alkohollagstiftning
I Ds:n föreslås att tillståndsplikten för s.k. förströelsespelsautomater ska upphöra och att lagen om anordnande av visst automatspel och automatspelsförordningen ska upphävas.
Köp här

Isbn: 9789138250068

Utgivningsår: 20191220

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Susanna Alexius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Spel-, lotteri- och alkohollagstiftning
Statligt ansvarstagande är den reglerade spelmarknadens officiella existensberättigande. Men hur yttrar sig detta ansvarstagande i praktiken och vad får det för implikationer? I den här boken analyseras den svenska spelmarknadens ansvarsorganisering sedan 1980-talet.Läs merMed utgångspunkt i en omfattande kvalitativ…
Köp här

Isbn: 9789147114771

Utgivningsår: 20140724

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Spel-, lotteri- och alkohollagstiftning
Vingården behöver inte ligga på landet! Föreslår en modell för gårdsförsäljning av alkohol som är förenlig med EU-rättens regler om den fria rörligheten för varor och tjänster. Inhemska produkter får inte gynnas framför utländska. På samma sätt får inte det geografiska läget vara diskriminerande. Modellen baseras även…
Köp här

Isbn: 9789138235003

Utgivningsår: 20110112

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC