Bläddra

En översyn av läkemedelslagen. Ds 2013:51

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

En översyn av läkemedelslagen. Ds 2013:51

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
Ett förslag till en lagteknisk översyn av läkemedelslagen (1992:859) och därtill anknytande lagstiftning. En helt ny läkemedelslag föreslås i syfte att göra regelverket mer överskådligt och tydligt. Översynen avser inte införa något nytt i sak. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.