Bläddra

En översyn av regelverket för sprutor och kanyler DS 2010:36

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården
Köp här

En översyn av regelverket för sprutor och kanyler DS 2010:36

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården
Köp här
Fri import av sprutor och kanyler från annat EU-land!

Föreslår att nuvarande krav på tillstånd från Läkemedelsverket samt avgifter vid införsel av sprutor och kanyler tas bort. I stället införs nya regler som bättre överensstämmer med EU:s direktiv 93/42/EEG i lag och förordning om medicintekniska produkter.
Den som bedriver handel med dessa produkter ska förhindra försäljning om man misstänker att produkterna kan komma till användning vid narkotikamissbruk. Försäljning till den som inte har fyllt 20 år får endast ske om denne kan styrka att produkterna behövs för ett medicinskt ändamål. Handel med sprutor och kanyler ska dessutom anmälas till Läkemedelsverket.