Bläddra

av:Jan Sahlin

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården
Kommenterar hälso- och sjukvårdslagen utförligt. Innehållet i denna upplaga är aktualiserat fram till den 1 januari 2000. Bland nyheterna kan nämnas statsmakternas ställningstagande till Kommittén HSU 2000:s förslag om en starkare ställning för patienterna.
Köp här

Isbn: 9789139103783

Utgivningsår:20000101

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården
Fri import av sprutor och kanyler från annat EU-land! Föreslår att nuvarande krav på tillstånd från Läkemedelsverket samt avgifter vid införsel av sprutor och kanyler tas bort. I stället införs nya regler som bättre överensstämmer med EU:s direktiv 93/42/EEG i lag och förordning om medicintekniska produkter. Den som…
Köp här

Isbn: 9789138234709

Utgivningsår:20101104

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Rörlig ersättning genom P4P – en modell för svensk sjukvård? Med utgångspunkt i forskningsresultat och praktiska erfarenheter diskuterar adj. professor Anders Anell för- och nackdelar med målbaserade ersättningssystem av typen P4P (»pay for performance») inom sjukvården.Konstaterar…
Köp här

Isbn: 9789138234723

Utgivningsår:20101111

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården Särskilda rättsområden
Regeringen och riksdagen har kommit överens om att myndighetsregister som omfattar många registrerade och vars innehåll är känsligt särskilt ska regleras i lag. Några av förslagen: Utredningen bedömer att sådan behandling av personuppgifter som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gör ibland faller under den…
Köp här

Isbn: 9789138248287

Utgivningsår:20180629

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Ebba Arvill Sverne, Tor Sverne

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården
För att få svar på frågor om patientens rättigheter måste man söka sig till en mängd olika författningar. Här har svaren på alla dessa frågor sammanställts. Boken riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal samt till allmänheten.
Köp här

Isbn: 9789139103981

Utgivningsår:20000816

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Ebba Sverne Arvill, Lars-Åke Johnsson

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården
För att få svar på alla frågor om patientens rättigheter måste man söka en mängd olika författningar. Nya lagar och förordningar tillkommer ständigt och de alltjämt gällande äldre lagarna förändras ständigt. Framförallt är det viktigt för hälso-och sjukvårdspersonalen att känna till vad som gäller. Boken är främst…
Köp här

Isbn: 9789139109952

Utgivningsår:20120612

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Hans Adler, Claes Hollstedt, Sten Levander, Ulla Lidström, Göran Liedström, Peter Löwenhielm, Christer Olofsson, Johan Olsson, Bengt Sjölenius, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner, Ewa Wressmark

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården
Köp här

Isbn: 9789170660047

Utgivningsår:20060213

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC

av:Hans Adler, Claes Hollstedt, Ulla Lidström, Göran Liedström, Peter Löwenhielm, Christer Olofsson, Bengt Sjölenius, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner, Ewa Wressmark

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården
Köp här

Isbn: 9789170660054

Utgivningsår:20060220

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC

av:Tor Nitzelius, Göran Söderlöf

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården Särskilda rättsområden
Den nya boken ”Arbetsmiljö för sjukvården”, som är en andra reviderad upplaga av Sjukvårdens arbetsmiljö, är tänkt att användas som ett praktiskt redskap för framför allt chefer, arbetsledare, skyddsombud och fackligt förtroendevalda inom den landstingskommunala sjukvården. Boken är uppbyggd som en handbok…
Köp här

Isbn: 9789188121127

Utgivningsår:20171121

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av:Lotta Vahlne Westerhäll

Kategorier: Äldreomsorg Geriatrisk vård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Under de senaste åren har den kommunala hälso- och sjukvården förändrats. Kortare vårdtider och snabbare utskrivning från sjukhusen gör att äldres behov av hälso- och sjukvård i allt större utsträckning tillgodoses av kommunen. Där finns också många av de allra…
Köp här

Isbn: 9789151106991

Utgivningsår:20220812

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC