Bläddra

Endast Gud är nog

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Köp här

Endast Gud är nog

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Köp här
En av bokens trettio texter:
Låt oss nu göra klart för oss att vi inom oss har ett slott av oerhört värde, helt och hållet av guld och ädla stenar, med ett ord ett slott värdigt en sådan Herre. Betänk nu att det delvis beror på er medverkan om denna byggnad är vad den bör vara - och det är verkligen sant, ty det finns ingen byggnad som kan tävla i skönhet med en själ som är ren och full av dygder. Och ju större dessa dygder är, desto mer lyser stenarna. Tänk också på att i detta slott bor den store Konung som har värdigats bli er Fader och som sitter på en tron av oskattbart värde - ert hjärta. Hur underbart är det inte att han vars storhet kunde fylla tusen världar, ja, oändligt många flera, vill stänga in sig i en sådan liten bostad! Eftersom han är Herren, är han i sanning fullkomligt fri, och eftersom han älskar oss, rättar han sig efter våra mått. (Ur Fullkomlighetens väg)