Bläddra

Enkelt och effektivt – en ESO-rapport om grundtrygghet i välfärdssystemen : En rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO)

Köp här

Enkelt och effektivt – en ESO-rapport om grundtrygghet i välfärdssystemen : En rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO)

Köp här
HAR UTGÅTT - GÅR INTE ATT KÖPA I TRYCKT FORM LÄNGRE.

Reformera Välfärdssverige!

Presenterar ett antal reformförslag för de ersättningssystem som utgör grundskyddet i dagens Välfärdssverige. Genom de föreslagna förändringarna förenklas systemen både när det gäller begriplighet och administration.
Exempel:
  • För ålderspensionärer m.fl. föreslås att bostadstillägg (BTP), särskilt bostadstillägg (SBTP) och äldreförsörjningsstöd (ÄFS) slås samman till ett schablonmässigt socialbidrag.
  • För yrkesaktiva föreslås att det nuvarande bostadsbidraget helt avskaffas och ersätts med ett ensamförälderstöd.
  • För att det ska löna sig att arbeta för dem som har de lägsta inkomsterna (jämfört med socialbidragets grundnivå) föreslås en sänkning av inkomstskatten för denna grupp, ett femte jobbskatteavdrag.