Bläddra

Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter : integration, inkludering och jämställdhet

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala grupper Sociala och etiska frågor

Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter : integration, inkludering och jämställdhet

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Köp här

Den här antologin tar upp både framgångsfaktorer och hinder när det gäller de ensamkommandes livskvalitet, hälsa, välfärd, skolgång, arbetsmarknad och deras fortsatta inkludering och integration i samhället.

Antologin tar upp tre teman:

  • Ensamkommande ungas inträde på arbetsmarknaden samt deras hälsa.
  • Ensamkommandes egna upplevelser av mottagande, samhällelig etablering, integration och jämställdhetsutveckling.
  • Myndigheters och organisationers erfarenheter, utmaningar och möjligheter för ungdomarnas integration.

Boken vänder sig till studenter inom socialt arbete, sociologi, IMER-forskning och lärarutbildning. Den fungerar framför allt på kurser som handlar om migration, integration och social utsatthet, kurser om det mångkulturella samhället och ensamkommande ungdomar i skolan. Den riktar sig också till myndigheter och organisationer som arbetar med denna typ av frågor.

Sagt om boken
"Sammanfattningsvis är detta en värdefull bok för alla som vill ta del av aktuell forskning om ensamkommande flyktingars upplevelser och de professionellas erfarenheter av integration under de kritiska åren före, under och närmast efter 2015." Matts Mattsson, fil dr i socialt arbete, docent i pedagogik.

Om författarna
Antologins redaktörer är Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete vid Mälardalens högskola och Niclas Månsson, professor i allmän pedagogik vid Södertörns högskola. Bokens övriga författare är verksamma vid Göteborgs universitet, Jönköping University, Linköpings universitet, Malmö universitet, Mälardalens högskola, Röda korsets högskola och Stockholms universitet.

Medförfattare: Aycan Çelikaksoy - Magnus Dahlstedt - Elin Ekström - Andreas Fejes - Mirjam Hagström - Daniel Hedlund - Marcus Herz - Magnus Hoppe - Farhad Jahanmahan - Ulrika Jepson Wigg - Josefin Klöfvermark - Philip Lalander - Mohammadrafi Mahmoodian - Hélio Adelino Manhica - Ildikó Asztalos Morel - Nicole Nunez Borgman - Live Stretmo - Eskil Wadensjö - Ulrika Wernesjö