Bläddra

av:Roya Mosleh

Kategorier: Antologier Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Diskriminering och jämlikhet Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Bästa läsare, Du håller nu i en bok som började som en idé, blev ett projekt och idag utgör nätverket Global. Vi som är med i boken har gjort olika resor: klassresor, utbildningsresor, fysiska resor från en världsdel till en annan och resor från förtvivlan till hopp. Våra levnadshistorier utgör en fantastiskt stor,…
Köp här

Isbn: 9789189484122

Utgivningsår:20220527

Utgivare: Lava Förlag

Mediatyp: BC

av:Daniel Rauhut, Lovisa Broström

Kategorier: Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor
Invandringen till Sverige årtiondena efter andra världskriget beskrivs ofta som friktionsfri: en välfungerande arbetsmarknad absorberade all tillgänglig utländsk arbetskraft och integrationen skötte sig mer eller mindre själv utan behov av några SFI-kurser. Men den här bilden är i själva verket starkt förenklad och på…
Köp här

Isbn: 9789171735645

Utgivningsår:20191220

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Den här antologin tar upp både framgångsfaktorer och hinder när det gäller de ensamkommandes livskvalitet, hälsa, välfärd, skolgång, arbetsmarknad och deras fortsatta inkludering och integration i samhället. Antologin tar upp tre teman: Ensamkommande ungas inträde på arbetsmarknaden samt deras hälsa. Ensamkommandes…
Köp här

Isbn: 9789147129263

Utgivningsår:20190805

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Jan O. Jonsson, Carina Mood, Georg Treuter

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Sverige har, på bara ett par-tre decennier, blivit ett multietniskt samhälle. Bland unga idag, som bygger framtidens Sverige, har mer än var fjärde utländsk bakgrund. Författarna till denna bok har följt över 5 000 unga genom deras tonårsperiod till det tidiga vuxenlivet och låtit dem beskriva sina liv och…
Köp här

Isbn: 9789170613982

Utgivningsår:20220831

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av:Benjamin Dousa

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor
Utanförskapet har hamnat i skymundan trots att 800 000 personer inte kan försörja sig själva. Få svenskfödda bor i utanförskapsområden. Det många ser är den grova brottsligheten som blir mer och mer brutal. Det är naturligt att våra partier tävlar om allt tuffare åtgärder. Men de reformer som behövs för att göra något…
Köp här

Isbn: 9789177032809

Utgivningsår:20220601

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av:Fredrik NG Andersson, Krister Andersson, Malena Britz, Jörgen Hettne, Lars Jonung, Christer Karlsson, Moa Mårtensson, Thomas Persson, Jesper Roine, Daniel Silander, Anna Södersten, Jacob Öberg

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor
Ska EU utvecklas i en federal riktning eller ska flexibla lösningar på konkreta problem tillämpas? Detta är ödesfrågan som EU återigen står inför i en tid då nya hotbilder växer sig starka i omvärlden och flera inom-europeiska utmaningar kvarstår. En tydlig framtida färdriktning är ännu inte utstakad. Låter sig de…
Köp här

Isbn: 9789173591799

Utgivningsår:20220128

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av:Simon Ek, Mats Hammarstedt, Per Skedinger

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor
Flyktinginvandrare och deras anhöriga har under lång tid haft svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. I integrationsdebatten framförs ofta behovet av fler enkla jobb och goda kunskaper i svenska språket. Är detta nycklarna till en lyckad integration?   I rapporten undersöker nationalekonomerna Simon Ek,…
Köp här

Isbn: 9789188637468

Utgivningsår:20201006

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor
“Sverige är inte längre ett land, det är delat.”ur Janne Josefssons förord Vad har hänt med Sverige – en gång känt som världens mest jämlika och demokratiska land? Nu förknippas vi med dödsskjutningar av unga, parallella samhällen, eskalerande gängkriminalitet, ökande klyftor, barnfattigdom och…
Köp här

Isbn: 9789189139084

Utgivningsår:20220603

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av:Shori Zand

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor
1987 flyr Shori Zand med sin familj från ett extremisthärjat Iran till Sverige. Hon möter ett land med dubbla budskap en trygghet i ett demokratiskt system och samtidigt ett motstånd i form av fördomar hos människor i systemet. Efter tolv års arbete i det offentliga vårdsystemet satsar hon allt på ett kort att driva…
Köp här

Isbn: 9789189323001

Utgivningsår:20220119

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av:Awes A. Osman

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Awes Osman framträder i Svensk fika – En personlig introduktion till den svenska arbetsmarknaden som ett slags arbetslivs- och folklivsforskare som bygger på deltagande observation.De många uppenbarligen till stor del självupplevda situationer han beskriver handlar om över- och underordning, insiders och…
Köp här

Isbn: 9789188523372

Utgivningsår:20191010

Utgivare: Bokförlaget Axplock

Mediatyp: BB

av:Göran Adamson

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Multikulturalism och mångfald, har vi lärt oss, progressiva idéer från vänster. Kritiken betraktas därför som rasistisk och reaktionär. Är det här sant? För att ta reda på det studerades hur mångfalden har påverkat det svenska universitetet; dels i Mångfald i Högskolan, socialdemokratins 260-sidiga rapport från år 2000…
Köp här

Isbn: 9789189261006

Utgivningsår:20200920

Utgivare: Lava Förlag

Mediatyp: BC

av:Ingrid Fioretos, Kristina Gustafsson, Eva Norström

Kategorier: Översättning och tolkning Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Tolkade möten handlar om möten där tolk används mellan anställda inom olika verksamheter – såsom hälso- och sjukvård, skola och rättsväsende – och enskilda som inte talar svenska. Boken utgår från grundläggande frågor om vad tolkning i talade språk innebär. Den anger varför, när och hur man ska använda tolk. Den…
Köp här

Isbn: 9789144138817

Utgivningsår:20201026

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Emma Holmqvist, Vedran Omanovic, Susanne Urban

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor
Hur har invandrings- och integrationspolitiken sett ut och hur har den påverkat nyanländas situation på bostadsoch arbetsmarknaden? Har bostadens placering betydelse för utrikes föddas chanser att få jobb? Och på vilket sätt påverkas integrationsprocesserna av organisationer, med sina praktiker, och migranterna själva?…
Köp här

Isbn: 9789188637529

Utgivningsår:20201022

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Ann-Zofie Duvander, Eleonora Mussino

Kategorier: Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Social Integration & assimilation Social trygghet och välfärd: juridik Sociala och etiska frågor Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Sveriges föräldraförsäkring är generös, sett i ett internationellt perspektiv. Den ger möjlighet till betald ledighet i 16 månader för att ta hand om barnet. Även invandrade föräldrar till barn födda i utlandet har rätt till föräldrapenning. Kan användning av föräldrapenning vara ett hinder för nyanlända kvinnors…
Köp här

Isbn: 9789188637550

Utgivningsår:20210316

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Mustafa Panshiri

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Hälsa, relationer och personlig utveckling Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor
Den svenska självbilden av landet lagom stämmer inte  åtminstone inte för dem som kommer hit från andra sidan jorden. Snarare framstår Sverige som en av de mest extrema platserna på planeten. Efter möten med ett stort antal nyanlända ungdomar har Mustafa Panshiri formulerat tankar och strategier för en smidigare…
Köp här

Isbn: 9789179651350

Utgivningsår:20210826

Utgivare: Volante

Mediatyp: BC

av:Erik Amnå, Mikael Stigendal

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor
Hållbar integration handlar om allas möjlighet att leva ett fullvärdigt liv, med arbete, bostad och trygghet. Det handlar också om ett fullvärdigt medborgarskap, med allt vad det för med sig när det gäller fri- och rättigheter som att rösta och delta i samhällslivet på lika villkor. Och det handlar om att känna sig som…
Köp här

Isbn: 9789172512399

Utgivningsår:20210503

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av:Carina Håkansson, Pär-Uno Ström

Kategorier: Bollsport Handboll Idrottslag och idrottsklubbar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor Sport och idrott Sport och idrott: evenemang och organisation Sport, idrott och friluftsliv
Alingsås Handbollklubb, AHK, är framgångsrika på många sätt, inte bara inom handboll. Man är en förening som värnar om sina medmänniskor och gör handling av det. Den här boken presenterar AHK Integrations treåriga projekt ”Boll och Bildning”. Läs om handboll, om att skriva en bok, om faddrar, studiebesök…
Köp här

Isbn: 9789187841187

Utgivningsår:20191011

Utgivare: Fortuna Förlag

Mediatyp: BC

av:Maria Alsander

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Med denna skrift vill Individuell Människohjälp och Volontärbyrån dela med oss av våra erfarenheter från ett gemensamt projekt vi drivit som syftat till att öka kunskapen för asylsökande om civilsamhället i Stockholm och i Sverige. Vi vill beskriva några av de faktorer vi har märkt hindrat flera deltagare från att…
Köp här

Isbn: 9789198453447

Utgivningsår:20190916

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av:Martin Ståhlgren

Kategorier: Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor
Sverige är idag ett invandringsland. Människor med utländsk bakgrund, personer som är utrikes födda eller har båda för­äldrarna utrikes födda, utgör en fjärdedel av befolkningen. Många invandrare har kommit till Sverige de senaste decen­nierna. En stor del är flyktingar från Syrien, Irak och Somalia. Flyktingar har…
Köp här

Isbn: 9789189723252

Utgivningsår:20221012

Utgivare: Lava Förlag

Mediatyp: BC

av:Mustafa Panshiri, Jens Ganman

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor
Succéboken Det lilla landet i ny upplaga! Den svenska integrationen är samtalsämnet på allas läppar. Är den världens bästa eller världens sämsta? Är Sverige norm eller extrem? Är vi goda eller onda? Hur gör man i andra länder? Vad säger Henrik Arnstad? Vad säger Jimmie Åkesson? Vad säger den konservativa feministen i…
Köp här

Isbn: 9789188959447

Utgivningsår:20200113

Utgivare: Lava Förlag

Mediatyp: BC

av:Anne Olofsdotter, Helena Ström

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
En praktikplats är ofta ett första steg in på arbetsmarknaden och med det även ett viktigt steg på väg in i samhället. Men utan en bra start riskerar hela idén med praktikplatser att misslyckas – med stora negativa konsekvenser för såväl samhället i stort, verksamheten som den enskilda praktikanten. Det som skulle bli…
Köp här

Isbn: 9789172512023

Utgivningsår:20191031

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av:Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Robert Aman, Helena Colliander, Sabine Gruber, Ronny Högberg, Nedzad Mesic, Sofia Nordmark, Sofia Nyström, Maria Rydell

Kategorier: Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
En av samtidens stora samhällsutmaningar handlar om att skapa förutsättningar för människors inkludering. I den här boken riktar vi uppmärksamhet mot utbildning och dess betydelse för inkludering av migranter i nutidens Sverige. I Utbildning i migrationens tid undersöks ett flertal utbildningssammanhang för unga vuxna…
Köp här

Isbn: 9789144143255

Utgivningsår:20210728

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Pirjo Lahdenperä

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Integration och inkludering av olikheter är en viktig uppgift för ledare och chefer i det mångkulturella samhället, inte minst i arbetslivet. I den här boken förespråkas ett interkulturellt förhållningssätt, som medel och som mål, för att ta sig an de komplicerade och spännande utmaningar som det mångkulturella…
Köp här

Isbn: 9789144154824

Utgivningsår:20210806

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Pernilla Andersson Joona

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor
Många tidigare studier om flyktinginvandrares etablering på arbetsmarknaden har analyserat hur det har gått för dem som kom till Sverige under 1980- och 1990-talen. Sedan dess har både mottagandet och arbetsmarknaden förändrats. Denna rapport är en ingående beskrivning av flykting- och anhöriginvandrares väg till…
Köp här

Isbn: 9789188637338

Utgivningsår:20200422

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC