Bläddra

Erkännandets pedagogik – Sju pedagoger berättar

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Erkännandets pedagogik – Sju pedagoger berättar

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Sju före detta lärarutbildare har skrivit en kollektiv biografi. De reflekterar över lärarprofessionen, människan och samhället. Hur kan man förstå relationen mellan livserfarenheter och professionsutveckling? Vilken betydelse har förebilder, erkännanden och pedagogiska traditioner? Vad menas med teori och praktik? Författarna beskriver erkännandets pedagogik som ett särskilt förhållningssätt bland lärare och pedagoger. Det står för kompetensen att upptäcka och uppmuntra elevers, studenters och andra studiedeltagares förmågor och möjligheter. Ett erkännande rymmer emellertid många fler dimensioner. Boken vänder sig till alla som vill bli eller redan är verksamma som lärare eller lärarutbildare. Författarna vill också nå den bredare läsekrets som emellanåt funderar över sambandet mellan det liv man lever och den profession man utövar.