Bläddra

Ersättning vid personskada 2018

Kategorier: Juridik Personskada Särskilda rättsområden Skadestånd

Ersättning vid personskada 2018

Kategorier: Juridik Personskada Särskilda rättsområden Skadestånd
Köp här

Ersättning vid personskada är det klassiska standardverket för beräkning av skadeståndsrättslig ersättning vid personskada enligt 5 kap. SkL. Med sin praktiskt inriktade framställning, och med samtliga aktuella tabeller och relevanta cirkulärreferat i bilagedelen, fungerar boken som referensverk, utbildningsmaterial och handläggningsstöd för alla som arbetar med skadeståndsrättslig ersättning vid personskada: personskadereglerare, advokater, biträdande jurister och domstols­­-jurister. Den vänder sig också till patientföreningar och till studenter vid universitet och högskola.


Boken inleds med två kapitel om grundläggande personskade- och ersättningskunskap. Därefter behandlas samtliga ersättningsposter samt centrala frågor som omprövning, preskription och ränteberäkning. Handläggning, med sakfrågor som t.ex. ombud, sekretess och nämnd­prövning, behandlas i en egen del tillsammans med ett kapitel om praktiskt skaderegleringsarbete. Därutöver har Ersättning vid person­skada ett kapitel om samordningsförmånerna samt vad som snarast är en egen ”bok i boken” om medicin i skaderegleringen.

Tillgång till en digital version av Ersättning vid personskada ingår. Den digitala utgåvan – som är fullt sökbar och går att arbeta med som en ”vanlig” bok, dvs. stryka under, göra anteckningar och lägga in bokmärken i – nås med hjälp av en kod på insidan av bokens pärm.