Bläddra

Etableringsjobb. Ds 2019:13

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Etableringsjobb. Ds 2019:13

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Etableringsjobb innebär en helt ny modell för staten att stimulera anställningar. Under anställningen ska individen enligt modellen få en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten.Utformningen skiljer sig från dagens befintliga subventioneradeanställningar på så sätt att subventionen betalas direkt till individen,i stället för att arbetsgivaren betalar hela lönen till arbetstagaren ochsedan får ersättning för en del av lönen från staten.För att införa en ersättning som riktar sig till individer somanställs i etableringsjobb krävs lagändringar på ett flertal områden.Denna departementspromemoria innehåller förslag till sådanalagändringar.