Bläddra

Etik och företagskultur : att styra med hjälp av värden

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Etik och företagskultur : att styra med hjälp av värden

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Det är väl belagt att företag som arbetar med etik och värderingar – som försöker utveckla sin kultur – är mer framgångsrika än de som inte gör det.

Företag som försöker forma en fungerande företagsetik, kan kallas värdedrivna då verksamhet och inre organisation utgår från en fastställd värdegrund. Men det räcker inte med att fastställa grundläggande värderingar, det vill säga att klargöra vad som är rätt och fel. Man måste också ha system som möjliggör för anställda och företagsledning att i vardagen faktiskt tillämpa de etiska principerna. Ska etiken omsättas i praktiken, måste man göra den till en del i en kultur som vägleder alla anställda. Värdedrivna företag förutsätter också ett ledarskap som utgår från värden. Företag som vill bygga sin verksamhet och organisation på värden behöver ledare som hämtar sina styrverktyg från företagets värdegrund. Ett sådant ledarskap kan kallas värdebaserat.

Denna bok handlar om hur man skapar värdedrivna företag, hur man formar en företagsetik, hur man får ledare och chefer att styra med värden. Den förklarar vad värdebaserat ledarskap och företagskultur är. Även etikens grunder och principer beskrivs utförligt. En stor del av boken ägnas åt hur man praktiskt arbetar med etik och värderingar, hur man kvalitetssäkrar insatserna, hur man utvärderar och följer upp arbetet med att forma en kreativ och hälsosam företagskultur.