Bläddra

Etik och praktisk kunskap

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Etik och praktisk kunskap

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Man tänker sig ibland att etiken är som en pyramid. Pyramidens breda bas består av alla våra moralutsagor om individer och deras egenskaper och handlingar. Toppen består av en överordnad norm i stil med utilitarismens grundprincip eller Kants kategoriska imperativ. En kritisk diskussion av pyramidmodellen för etik är det första ledmotivet i boken Etik och praktisk kunskap. Det andra ledmotivet är att skissera ett alternativ till pyramidmodellen. Mitt förslag är att etiken är som ett isberg. Den formulerade etiken är bara toppen på allt det som ligger under vattenytan all vår praktiska kunskap. Experter spelar en central roll på de flesta av livets områden. Det finns numera mängder av experter också på etikens många delområden. Men vad innebär det egentligen att vara expert på etik? Det är det tredje ledmotivet i boken.

Tore Nordenstam forskade och undervisade i filosofi vid universitetet i Khartoum under fem år på 1960-talet och blev sedan professor i filosofi vid universitetet i Bergen, Norge. Han lämnade universitetet 1998 för att ägna mera tid åt att skriva och måla.