Bläddra

Etikkoden

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Köp här

Etikkoden

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Köp här
Etikkoden Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien! Nyheter De huvudsakliga förändringarna i den uppdaterade Etikkoden är: Uppdelning av innehållet i regler och tillämpningsmaterial Tydligare och bättre anpassade bestämmelser om motåtgärder Utökade bestämmelser avseende att erbjuda eller acceptera olika förmåner Nytt tillämpningsmaterial för att betona vikten av att förstå fakta och omständigheter när professionellt omdöme används Nytt tillämpningsmaterial för att förklara hur efterlevnaden av de grundläggande principerna stöder en professionellt skeptisk inställning vid en revision eller annat bestyrkandeuppdrag