Bläddra

Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen. SOU 2015:34 : Betänkande från Främjandeförbudsutredningen

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Spel-, lotteri- och alkohollagstiftning
Köp här

Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen. SOU 2015:34 : Betänkande från Främjandeförbudsutredningen

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Spel-, lotteri- och alkohollagstiftning
Köp här
Främjandeförbudsutredningen överlämnade den 30 mars 2015 sitt betänkande " Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen " till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå de lagändringar som behövs för att utformningen av främjandeförbudet i lotterilagen inte ska göra åtskillnad mellan svenska och utländska lotterier och att utforma straffansvaret i lotterilagen för överträdelse av främjandeförbudet så att det avser alla överträdelser av detta förbud, oavsett om främjandet avsett ett svenskt lotteri utan tillstånd eller ett utländskt lotteri.