Bläddra

Ett interkulturellt Botkyrka : om vikten av ett interkulturellt perspektiv i kommunal verksamhet

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Politik och statsskick Regional politik Regional styrning Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

Ett interkulturellt Botkyrka : om vikten av ett interkulturellt perspektiv i kommunal verksamhet

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Politik och statsskick Regional politik Regional styrning Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här
Ett interkulturellt perspektiv handlar om att skapa förutsättningar för en kultur av demokratiska, inkluderande möten. En kommunal organisation behöver verka för detta på flera sätt. Dels genom ett medvetet fokus på bemötande och mellanmänskliga relationer, dels genom att granska och utveckla strukturer i organisationen. Skriften presenterar på ett överskådligt sätt bakgrunden till det interkulturella perspektivet och ger exempel på hur detta perspektiv kan integreras i en kommunal vardagspraktik.