Bläddra

av:Anneli Rogeman

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Politik och statsskick Regional planering och områdesplanering Regional politik Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap Stadsplanering och kommunal planering
2021**Augustprisnominerad till Årets svenska fackbok 2021** Sagt om boken Mönstersamhället är Anneli Rogemans egen historia, samtidigt som den är Sveriges. Den är en glänsande nyckel till samhällsförståelse.Svenska Dagbladet Anneli Rogemans skildring av Boliden är en känslig och välskriven bok om en orts…
Köp här

Isbn: 9789127168060

Utgivningsår:20210528

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

Kategorier: Politik och statsskick Regional politik Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
För göteborgarna har diskussionen om Västlänken resulterat i ett historiskt stort engagemang. Få frågor har gett upphov till så många insändare och debattartiklar i tidningarna. Tre stora demonstrationer har genomförts. Två nya partier har bildats i kommunalpolitiken. Trots detta har politikerna drivit igenom…
Köp här

Isbn: 9789186687632

Utgivningsår:20200223

Utgivare: Breakwater Publishing

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Industrier och branscher Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Offentliga sektorn Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Nya Karolinska Solna (NKS) har fått stor medial uppmärksamhet under senare år. Sjukhusbygget har pågått under lång tid, rymt en stor budget och berört många människor. Det har ömsom hyllats, ömsom ifrågasatts. Här redovisas resultaten av ett treårigt forskningsprojekt som har undersökt beslutsprocesserna bakom NKS.  …
Köp här

Isbn: 9789170613494

Utgivningsår:20210408

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av:Ulf G. Eriksson

Kategorier: Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
TREDJE OCH UPPDATERADE UPPLAGAN. Här får du som är förtroendevald en snabb och lättläst introduktion i din nya roll som politiker. Oavsett bakgrund fordras det delvis nya kunskaper, för att kunna ta sitt ansvar och motsvara väljarnas förtroende. Klart och koncist redovisar författaren såväl skyldigheter som rättigheter…
Köp här

Isbn: 9789172511309

Utgivningsår:20140303

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av:Anders Ekberg

Kategorier: Politik och statsskick Regional politik Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Stridsskrift om hur tjänstemän i en liten stad missbrukar sin makt och hur de ser egen prestige som viktigare än barns liv. Med god hjälp av de som är förtroendevalda i Tekniska nämnden. I staden Växjö.
Köp här

Isbn: 9789188389800

Utgivningsår:20210505

Utgivare: Bokvurm Förlag

Mediatyp: BC

av:Åke Sandberg

Kategorier: Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Varför har Sverigedemokraterna blivit så starka i det gamla brukssamhället, en gång fullt av framtidstro och industriell växt. I riksdagsvalet 2018 fick Sverigedemokraterna nära en femtedel av rösterna i Säffle, en fjärdedel i ytterområden. Bland de femtio av landets nära tre hundra kommuner där SD har störst…
Köp här

Isbn: 9789179692292

Utgivningsår:20210609

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157806130

Utgivningsår:20150806

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av:Hans Aronsson

Kategorier: Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Författaren har varit fritidspolitiker i såväl kommun, landsting som region. 1994 blev han landstingsråd i Skaraborg. Han deltog i processen vid bildandet av Västra Götalandsregionen. När regionens bildades 1999 valdes han till regionfullmäktiges ordförande. Detta uppdrag hade han fram till 2010. Åren 1999-2006 var han…
Köp här

Isbn: 9789163780479

Utgivningsår:20161216

Utgivare: Hans Aronsson

Mediatyp: BC

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Politik och statsskick Regional planering och områdesplanering Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Öresundsbron fyller 20 år! Vad har hänt under dessa år? Och vart är vi på väg?   Danska och svenska forskare, analytiker och journalister ger i denna antologi en aktuell bild av brons betydelse och utvecklingen i regionen. Gräns- och id-kontroller, pendling och ett förändrat politiskt samarbete har präglat bilden…
Köp här

Isbn: 9789170613067

Utgivningsår:20200422

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av:Tomas Eriksson

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Politik och statsskick Regional politik Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Sjukvården är den fråga som flest väljare i Sverige tycker är allra viktigast. På flera ställen i Sverige anordnas demonstrationer mot krisen i sjukvården. Men vad är egentligen orsaken bakom sjukvårdens kris? Vilka politiska beslut, eller brist på beslut har skapat krisen? Och är verkligheten så enkel som att det bara…
Köp här

Isbn: 9789189286795

Utgivningsår:20210511

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Tommy Kägo

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser Politik och statsskick Regional politik Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Kommunalrådet var förbannad, ras­ande. – Det är slut! sa hon och vände sig mot lokalreportern, som var oförstående. Vad var slut? Hade vi ett förhållande?  Kommunalrådet som försökte tysta pressen handlar om vänskapskorruption, hot, maktkamp och om en stad som förändrar politisk färg. Författaren Tommy Kägo (bild på…
Köp här

Isbn: 9789175271286

Utgivningsår:20151205

Utgivare: Atremi AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Kommunutredningen har haft i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.
Köp här

Isbn: 9789138250242

Utgivningsår:20200220

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Anders Steinvall

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Politik och statsskick Regional styrning Reportage och samlingar av journalistiska texter Samhälle och samhällsvetenskap
När den här berättelsen börjar 2011 är Skellefteå en plats som länge präglats av stagnation och tappad framtidstro. Precis när kommunen ska dra i gång ett ambitiöst förnyelsearbete drabbas invånarna av en parasit i dricksvattnet som gör tusentals magsjuka. Det ska visa sig bli en vändpunkt. Samma år rekryteras en då…
Köp här

Isbn: 9789172171312

Utgivningsår:20210906

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Politik och statsskick Politiska partier Regional politik Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Antalet kommunala partier har nästan fördubblats i Sverige sedan 1990-talet. De finns överallt i landet, i alla typer av kommuner. I Makt och missnöje studerar författarna dessa rörelser i ett historiskt perspektiv och menar att de inte kan avfärdas som tillfällighetsfenomen eller utryck för lokal populism.…
Köp här

Isbn: 9789187675126

Utgivningsår:20141107

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av:Leif Jonsson

Kategorier: Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Politikerförakt, misstro och en känsla av bristande effektivitet många känner sig inte delaktiga i sin kommuns politiska liv. Hur förnyar man det politiska arbetet för att komma tillrätta med dessa problem? Vi får följa vad som hände när en kommun Motala organiserade sitt politiska arbete för att kunna vitalisera…
Köp här

Isbn: 9789157804228

Utgivningsår:20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av:Anders Ekberg

Kategorier: Politik och statsskick Regional politik Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Detta är en saga. Men också en stridsskrift. En förlängd konflikt på Väster i Växjö. I grunden gäller den en lekplats i en park. Därtill om alla de röster som inte blir hörda. Å ena sidan bekymrat folk som bor i trädgårdsstaden. Å andra sidan kommunens tjänstemän och förtroendevalda.
Köp här

Isbn: 9789188389640

Utgivningsår:20210722

Utgivare: Bokvurm Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Globalisering Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Regional politik Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Regionernas betydelse i dagens alltmer globaliserade samhälle både ökar och minskar dramatiskt i nationell och global bemärkelse. Vad som var centrum igår kan förvandlas till periferi imorgon. Vilka vinner i betydelse och vem kommer att försvinna i en mer och mer konkurrensutsatt värld? Ingen vet. Men vad som dock är…
Köp här

Isbn: 9789189672291

Utgivningsår:20100913

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BC

av:Christer Hogstedt, Peter Lorentzon

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Offentlig förvaltning Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Vårdnätverket inom Gemensam Välfärd Stockholm har producerat denna skrift för att presentera några viktiga analyser om Framtidsplanen för Stockholms läns landstings sjukvård, New Public Management, den vinstdrivna vården, vårdpersonalens arbetsmiljö, folkhälsopolitiken, jämlikheten i hälsa och hemtjänsten, tillsammans…
Köp här

Isbn: 9789187724015

Utgivningsår:20140315

Utgivare: Tolvnitton Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Politik och statsskick Politisk aktivism Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Orädda städer handlar om en av vår tids mest spännande nya medborgarrörelser – den globala municipalismen. Boken beskriver hur rörelsen arbetar för att feminisera politiken, stoppa extremhögerns framfart och bygga en verkligt deltagande demokrati med lokalsamhället som utgångspunkt. Här presenteras 50 olika banbrytande…
Köp här

Isbn: 9789151995694

Utgivningsår:20220203

Utgivare: Lode förlag

Mediatyp: BC

av:Agneta Blom, Jörgen Johansson, Magnus Persson

Kategorier: Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Den regionala samhällsnivån har ökat i betydelse i både svenskt och europeiskt samhällsliv. Utvecklingen av regionerna har, enligt internationell forskning, utgjort den enskilt mest betydelsefulla förändringen i många europeiska länders statssystem. I Sverige blev alla landsting regioner 2019, med ansvar för hälso-…
Köp här

Isbn: 9789144154923

Utgivningsår:20221215

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175669052

Utgivningsår:20120910

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Representation i fullmäktige ska krävas för kommunalt partistöd! Föreslår ändringar i kommunallagen som bl.a. innebär att kommunfullmäktige ska få besluta att partistöd enbart ska betalas ut för mandat med fastställda (dvs. namngivna) ledamöter. Det införs också ett krav på redovisning om att stödet använts i enlighet…
Köp här

Isbn: 9789138237236

Utgivningsår:20120508

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jan-Evert Nilsson

Kategorier: Politik och statsskick Regional politik Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Östra Blekinge stod och föll med omvärlden. Hoppfullhet eller hopplöshet? Sådant bestämdes i Stockholm. Att denna avkrok under en kort, berusande tid skulle bli ett av Europas hetaste IT-kluster lät som ett av den luttrade lokalbefolkningens bittra skämt. En flyktig framgångssaga är historien om en formidabel succé och…
Köp här

Isbn: 9789177033479

Utgivningsår:20230201

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av:Bianca Barck

Kategorier: Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Vi tror på ungdomsråd för att de ligger nära. Som ingen annan förening finns de hemma hos dig, driver frågor som ligger nära ditt hjärta och ger dig möjligheten att göra skillnad tillsammans med andra ungdomar. Ungdomsråd i Sverige har kommit till för att visa på allt det roliga, spännande och engagerande som händer…
Köp här

Isbn: 9789197949101

Utgivningsår:20110620

Utgivare: Elevrörelsens förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Föreslår att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen…
Köp här

Isbn: 9789138247150

Utgivningsår:20171204

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Elisabeth von Hofsten

Kategorier: Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Priset för lyckan att stå och diska i en sjöbod blev för högt för Elisabeth von Hofsten. Drömläget på Västkusten förvandlades till krisläge när Tanums Kommun gjorde frågan om hennes sjöbod till ett pilotfall. Sjöbodsvarning är en dokumentation av hur en svensk kommun tolkar Plan- och bygglagen, hur fyra enkla frågor…
Köp här

Isbn: 9789176098332

Utgivningsår:20150521

Utgivare: Ro i land

Mediatyp: BC

av:Bo Thörn

Kategorier: Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Förtroendevalda i vårt samhälle bär upp stora demokratiska värden. I den politiska makt som förtroendevalda utövar finns alltid etiska aspekter med; att verka för samhällets bästa och det som är gott och rätt. Denna bok ger en bild av det politiska arbetet med att företräda väljare i svenska kommuner. Den tar upp…
Köp här

Isbn: 9789144069234

Utgivningsår:20101018

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Vi har en lång tradition i Sverige av nära samverkan mellan det offentliga och det civila samhället. Samtidigt fokuserar stora delar av både forskningen och den politiska debatten på den nationella nivån och det sociala området, trots att det inte är där som varken majoriteten av samverkan eller huvuddelen av…
Köp här

Isbn: 9789176115367

Utgivningsår:20160224

Utgivare: Sektor3

Mediatyp: BC

av:Anders Johnson

Kategorier: Migration, immigration och emigration Politik och statsskick Regional politik Regional styrning Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Invandrare har under alla epoker sedan medeltiden, i alla delar av landet och inom alla samhällsområden haft stor betydelse för Sveriges utveckling. I denna bok berättar Anders Johnsson om handelsmän från tyska Hansan, smeder från Vallonien, brittiska ingenjörer och många andra invandrare som har gjort viktiga…
Köp här

Isbn: 9789198224931

Utgivningsår:20151019

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188528711

Utgivningsår:20100818

Utgivare: Förlags AB Björnen

Mediatyp: BB

Kategorier: Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken handlar om regionalpolitikens skuggstrukturer med Värmland som exempel. Boken berättar hur det gick till när det regionala tillväxtprogrammet för perioden 2004-2007 utarbetades. Vilka nätverk var inflytelserika och vilka hamnade utanför? Berättelsen är ingalunda unik för Värmland. Vad som har kommit fram…
Köp här

Isbn: 9789185335978

Utgivningsår:20100712

Utgivare: Karlstad University Press

Mediatyp: BC

av:Martin Åberg

Kategorier: Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Samförstånd har varit ett utmärkande drag inom svensk politisk kultur under 1900-talet. Handslag och leenden inför tidningarnas fotografer har illustrerat ”den svenska modellen”: förhandlingar och vilja till konsensus i stället för hårda konflikter och motsättningar. Men stämmer egentligen denna…
Köp här

Isbn: 9789188930330

Utgivningsår:19980101

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Nina Edström

Kategorier: Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Mångkulturellt centrum har på uppdrag av Botkyrka kommun genomfört en utvärdering av dialogforum i kommunen. Uppdraget ställer frågan om huruvida verksamheten fyller sitt syfte och om den påverkar den representativa demokratin. I uppdraget har också ingått att ge rekommendationer inför nästa mandatperiod.
Köp här

Isbn: 9789186429331

Utgivningsår:20140430

Utgivare: Mångkulturellt centrum

Mediatyp: BC

av:Kajsa Norman

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Politik och statsskick Regional politik Regional styrning Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Reportage om sökande efter identitet och inflytande i det nya Sydafrika. Tjugo år efter apartheids fall finns det människor som aktivt motarbetar Mandelas dröm. Hur långt är de beredda att gå? Nelson Mandela är död och i Sydafrika bleknar hans dröm om en regnbågsnation. Tjugo år efter apartheids fall präglas landet av…
Köp här

Isbn: 9789173436168

Utgivningsår:20150804

Utgivare: Leopard Förlag

Mediatyp: BC

av:René León Rosales

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Politik och statsskick Regional politik Regional styrning Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Ett interkulturellt perspektiv handlar om att skapa förutsättningar för en kultur av demokratiska, inkluderande möten. En kommunal organisation behöver verka för detta på flera sätt. Dels genom ett medvetet fokus på bemötande och mellanmänskliga relationer, dels genom att granska och utveckla strukturer i…
Köp här

Isbn: 9789186429454

Utgivningsår:20160603

Utgivare: Mångkulturellt centrum

Mediatyp: BC

Kategorier: Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Att vara kommunchef (eller kommundirektör, kanslichef) kan vara ett ensamt arbete vanligen finns det bara en i varje kommun. Till vem vänder man sig för råd och hjälp? Hur disponerar man sin tid? Vad innehåller egentligen denna specifika chefsposition? I Kommunchefers chefskap har erfarenheter och tankar från…
Köp här

Isbn: 9789157804181

Utgivningsår:20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Kategorier: Politik och statsskick Regional politik Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Skriften består av två vittnesseminarier. Det första, ”Makten i Stadshuset – Stockholmspolitiker om samarbete och strid på 1990-talet”, arrangerades 1 december 2005 och handlade bland annat om övergången från samlingsstyre till majoritetsstyre efter 1994 års val. Ett annat tema var Stockholmspartiets…
Köp här

Isbn: 9789189615168

Utgivningsår:20091115

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC