Bläddra

Ett nytt sätt att se på adhd hos barn och vuxna : brister i exekutiva funktioner

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Ett nytt sätt att se på adhd hos barn och vuxna : brister i exekutiva funktioner

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I över 100 år har adhd i första hand beskrivits som en beteendestörning. I senare tids forskning har ett nytt synsätt utvecklats, där adhd ses som en utvecklingsavvikelse i hjärnans kognitiva styrsystem, i dess exekutiva funktioner. I Ett nytt sätt att se på adhd hos barn och vuxna redogör författaren för de centrala idéerna i den nya synen på adhd och beskriver på ett lättfattligt vis den vetenskapliga forskning som ligger till grund för modellen. I boken behandlas frågor som: Varför har personer med adhd lätt för att fokusera på vissa uppgifter men mycket svårt för att fokusera på andra uppgifter som de förstår är viktiga? Hur skiljer sig hjärnans utveckling och funktion hos personer med adhd från den hos andra? På vilka vis förändras svårigheter kopplade till adhd under barndomen, uppväxten och vuxenlivet? Vad finns det för behandlingsalternativ för den med adhd? Vad går de ut på? Är de ofarliga? Hur kommer det sig att personer med adhd oftare än andra också har ytterligare känslomässiga, kognitiva och inlärningsrelaterade svårigheter? Vilka vanligt förekommande antaganden om adhd har visat sig vara felaktiga enligt vetenskaplig forskning? Ett nytt sätt att se på ADHD hos barn och vuxna är en ovärderlig resurs för psykiatrer, psykologer, socionomer och andra som arbetar inom vård och omsorg, liksom för personer med adhd och deras anhöriga.