Bläddra

Ett reformerat bilstöd. Ds 2015:9

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Ett reformerat bilstöd. Ds 2015:9

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
HAR UTGÅTT - KAN INTE KÖPAS.

Inom ramen för översynen av bilstödet ska det bedömas hur en mer ändamålsenlig och effektiv ordning för anpassningsbidraget kan åstadkommas. I uppdraget ingår bland annat att pröva hur konkurrensen mellan företag som utför anpassningsåtgärder kan stärkas, överväga förändringar som skapar incitament för den enskilde att medverka till att medel för fordonsanpassning används så effektivt som möjligt och utreda möjligheten att skapa incitament för den bilstödsberättigade att välja ett från början delvis anpassat fordon.