Bläddra

Ett särskilt hedersbrott. SOU 2020:57 : Betänkande från Hedersbrottsutredningen (Ju 2019:05)

Kategorier: Brott mot person Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Köp här

Ett särskilt hedersbrott. SOU 2020:57 : Betänkande från Hedersbrottsutredningen (Ju 2019:05)

Kategorier: Brott mot person Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Köp här

Utredningen föreslår bland annat att det införs ett särskilt hedersbrott och att straffet för överträdelse av kontaktförbud skärps.