Bläddra

av:

Kategorier: Brott mot person Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
För att säkerställa ett samhälle med fri och öppen åsiktsbildning samt för att värna det demokratiska samtalet behövs det ett stärkt straffsrättsligt skydd för förtroendevalda. I promemorian föreslås att det införs en särskild straffskärpningsgrund i 29 kap. 2 § brottsbalken för brott som begåtts mot en person på grund…
Köp här

Isbn: 9789138248386

Utgivningsår: 20180709

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Johan Sörensson

Kategorier: Brott mot person Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Förföljelse av andra personer, stalkning, har uppmärksammats alltmer de senaste åren. Stalkning sätts ofta i samband med förföljelse av kända personer, och uppmärksammas då ofta i massmedia. Stalkning kan dock drabba vem som helst och av många olika anledningar: En part vill inte acceptera att en kärleksrelation…
Köp här

Isbn: 9789139015741

Utgivningsår: 20110920

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Helena Sutorius

Kategorier: Brott mot person Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Bara en mycket liten del av sexuella övergrepp når domstolarna. Det gäller både vuxna och barn som brottsoffer och beror på att många brott aldrig anmäls eller blir avslöjade för utomstående. Dessutom är det bara en mindre del av de anmälda brotten som går till åtal, av vilka flera slutar med friande dom. Detta beror…
Köp här

Isbn: 9789139017905

Utgivningsår: 20140102

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Madeleine Leijonhufvud

Kategorier: Brott mot person Juridik Könsrelaterat våld Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Straffrätt och straffprocess Våld i samhället
Detta är en berättelse om lag och rättstillämpning om sexualbrott i Sverige under det senaste dryga halvseklet. I fokus står allvarliga sexuella övergrepp på vuxna – vilket i svensk sexuallagstiftning inbegriper 15–18-åringar, som ju är barn enligt FN:s barnkonvention.Madeleine Leijonhufvud skildrar här,…
Köp här

Isbn: 9789139018933

Utgivningsår: 20150427

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Görel Granström, Caroline Mellgren, Eva Tiby

Kategorier: Brott mot person Diskriminering och jämlikhet Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Straffrätt och straffprocess
Hatbrott är ett begrepp som under senare år har kommit att användas flitigt både i media, inom rättsväsendet och inom akademin. Men vad betyder det? Vad är egentligen ett hatbrott? Vilka hatbrott begås, anmäls och syns?
 Hatbrott är ett komplext och tvärvetenskapligt fält och i denna introducerande bok diskuteras och…
Köp här

Isbn: 9789144083940

Utgivningsår: 20160401

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Malou Andersson

Kategorier: Brott mot person Juridik Könsrelaterat våld Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Som ett led i samhällets åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor infördes år 1998 bestämmelsen om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning i BrB 4:4a. Bestämmelsens konstruktion medför att förutsättningar ges, att inom det straffrättsliga regelsystemet ta hänsyn till det straffvärda i att flera…
Köp här

Isbn: 9789176789704

Utgivningsår: 20160912

Utgivare: Iustus, Dimograf

Mediatyp: BC

Kategorier: Brott mot person Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Sexualbrottskommittén föreslår följande: Sexualbrottslagstiftningen ska ändras så att gränsen mellan straffri och straffbar gärning dras vid om deltagandet i en sexuell handling har varit frivilligt eller inte. Brottsbeteckningen våldtäkt tas bort och ersätts med sexuellt övergrepp. Även vissa andra brott får nya…
Köp här

Isbn: 9789138244975

Utgivningsår: 20161005

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Brott mot person Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Juridik Könsrelaterat våld Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper Straffrätt och straffprocess
Brott i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar stort lidande hos dem som drabbas. Grov kvinnofridskränkning infördes 1998 för att stärka det straffrättsliga skyddet för kvinnor som utsätts för upprepade övergrepp av en nuvarande eller tidigare partner. Under de första åren efter brottets…
Köp här

Isbn: 9789188599155

Utgivningsår: 20190617

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Brott mot person Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Utredningen föreslår bl.a att.: en straffbestämmelse om barnäktenskap bör införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv bör införas i skyddande syfte bör ett utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands för att ingå äktenskap eller könsstympas införas polismyndighetens och…
Köp här

Isbn: 9789138248553

Utgivningsår: 20180830

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC