Bläddra

Ett skrivutvecklande arbetssätt : att skriva med lust och glädje

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt

Ett skrivutvecklande arbetssätt : att skriva med lust och glädje

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
För att vara inkluderad och delaktig i ett samhälle som flödar av information krävs goda läs- och skrivkunskaper. I den här boken ligger tyngdpunkten på skrivandet genom att introducera lärare i ett skrivutvecklande arbetssätt för att främja och ge stöd i elevernas skrivträning. I ett arbetssätt där alla elever tillåts delta utifrån skilda förutsättningar ökar elevernas känsla av delaktighet och sammanhang. Modellen för ett skrivutvecklande arbetssätt som beskrivs i boken vilar på tre ben, skrivmallar, bildstöd och den modellerande läraren. Modellen kan ses som ett utmärkt sätt att introducera alla elever in i skrivandets fascinerande värld. För de elever som visar svårigheter i sin skrivutveckling kan detta arbetssätt vara avgörande för att överhuvudtaget komma igång med skrivandet. Boken är indelad i fyra delar: introduktion och genomgång av styr­­dokument kopplade till skrivande, skrivutveckling i teorin, skrivutveckling i praktiken samt didaktiskt perspektiv och handledning. Målgruppen är framför allt lärare i grundskolan och grundsärskolan men även speciallärare, specialpedagoger, förskollärare och lärarstudenter har användning för boken.