Bläddra

EU och svensk företagsbeskattning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Köp här

EU och svensk företagsbeskattning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Köp här

Europeisk företagsbeskattning genomgår stora förändringar. Det handlar till stor del om att skydda bolagsskattebaserna. Tillsammans medOECD och G20 bedrivs i detta syfte ett arbete kallat Base Erosion and ProfitShifting. Inom EU har det resulterat i det så kallade skatteflyktsdirektivetfrån 2016. I Sverige har det kommit nya regler för företags ränteavdrag.

Det pågår också ett omfattande arbete inom EU för att skapa en gemensam bolagsskattebas och en gemensam konsoliderad bolagsskattebas.Europeiska kommissionen har lagt fram förslag, men om de går igenom vet vi ännuinte.

Även beskattningen av digital verksamhet håller på att förändras. Här kan det komma att bli avsteg från gamla beskattningsprinciper ioch med att användarna av de digitala tjänsterna alltmer ses som en viktig deli företagens värdeskapande. Med den utgångspunkten skulle beskattningen kunnaske där de digitala tjänsterna konsumeras, och inte som nu där företaget ärbeläget eller registrerat.

Författaren analyserar i rapporten den internationella utvecklingen på företagsskatteområdet och granskar behovet av en översyn av svensklagstiftning.

Mattias Dahlberg är professor i finansrätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.