Bläddra

F2000 Hydraulik och pneumatiktest 8-pack

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

F2000 Hydraulik och pneumatiktest 8-pack

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Läs mer
Hydraulik och pneumatik behandlar både principen för hydraulik och pneumatik. Eleven får genom bokens enkla övningar en grundläggande förståelse för tillämpningen av hydraulik och pneumatik i fordon. I boken varvas fakta med övningar och kunskapsfrågor.
Ur innehållet:
• Grundläggande begrepp och definitioner
• Hydraulikens grunder
• Hydrauliska system
• Pneumatikens grunder
• Tryckluftsteknik
• Tryckluftsystem i fordon
• Schemasymboler och schemaläsning