Bläddra

Få det att fastna

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här

Få det att fastna

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
Trots att undervisningen planeras och förberedes noga händer det ofta att den inte vill få fäste i elevernas självständiga arbete. Barnen förstår, men det som de först lärt sig fastnar inte. För att få undervisningen att fastna hos eleverna måste vi förstå hur vi tillägnar oss och förlorar nya kunskaper och varför.

Shanna Schwartz utgår från fyra principer i sin bok om undervisningsmetoder:

1) För att undervisningen ska fastna måste barnet vara redo att lära sig. Undervisningen måste ligga på rätt nivå. 2) Undervisningen måste organiseras och ha ett innehåll som gör att barnen blir aktiva och engagerade. 3 )Undervisningen måste bygga på upprepning och en förutsägbar struktur. 4) Barn har lätt att glömma även om de är intresserade. Därför bör vi skapa representationer så att barnen blir påminda om vad de lärt sig.

Shanna Schwartz är verksam vid Teachers College Reading and Writing Project i New York.