Bläddra

Faktaundersökning : utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetspsykologi Bullying & harassment Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i samhället

Faktaundersökning : utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetspsykologi Bullying & harassment Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Köp här
Faktaundersökning är en metodik som är utvecklad för att hantera svåra arbetsmiljöproblem, till exempel destruktivt ledarskap, allvarliga konflikter, tystnadskultur, kränkande särbehandling och mobbning. Metodiken utgår från ett återställande perspektiv i arbetsmiljöarbetet och är baserad på arbetsmiljölagstiftningen samt juridiska krav och principer för god ärendehantering. Metoden tar också hänsyn till grundläggande psykologiska perspektiv. I boken presenteras hur en faktaundersökning genomförs och vilka system och rutiner organisationer bör ha för att uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom detta område. Här diskuteras också när olika typer av undersökningsmetoder är lämpliga, givet omständigheterna.

Faktaundersökning vänder sig till universitetsstudenter inom till exempel personalarbete och organisationspsykologi, liksom till professionella såsom chefer, fackligt engagerade, jurister, revisorer, skyddsombud och personer verksamma inom personalarbete och företagshälsovård.