Bläddra

Fascinerande forskning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Köp här

Fascinerande forskning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Köp här
Forskning fascinerar. Inte minst gäller det biologi där utvecklingen går snabbt inom många områden. Biologiundervisningen i skolan handlar om olika organisationsnivåer och om processer inom och mellan dessa nivåer, från det största till det minsta: ekosystem – samhällen – organismer – organsystem – organ – celler – molekyler. Idag grundas de flesta delar av biologin i cell- och molekylärbiologi – ett område där det skett en enorm utveckling med avseende på nya tekniker och ny kunskap bara under de senaste åren.

Här har vi samlat forskares och experters berättelser om några av de mest spännande forskningsfälten: genteknik, epigenetik, utvecklingsbiologi, livets och människans utveckling, smittspridning och -spårning samt människans mikrobiom. Läs och förundras!

Områdena som beskrivs är centrala för skolans biologiundervisning och innehållet i varje avsnitt knyts till Skolverkets styrdokument i biologi genom inledande texter och förslag på laborationer och övningar.

Fascinerande forskning har tagits fram av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala universitet, och riktar sig framför allt till lärare i biologi på gymnasium, vuxenutbildning och senare delen av grundskolan, samt till elever på gymnasienivå, men även till övriga med intresse för biologi och biologiundervisning.

Medverkande forskare och experter:
Marie Nyman, kanslichef vid Gentekniknämnden
Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik vid Uppsala universitet
Karin Mossler, tidigare tf huvudsekreterare på Smer, Statens medicinsk-etiska råd
Jens Sundström, docent i växtfysiologi vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Jenny Carlsson, agronomie doktor i växtförädling och genteknik
Martin Ingelsson, professor i geriatrik vid Uppsala universitet samt överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
Birgitta Mc Ewen, docent i naturvetenskapernas didaktik vid Karlstads universitet
Karin Broberg, professor i miljömedicin vid Karolinska Institutet
Joëlle Rüegg, forskare vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet
Åsa Johansson, forskare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet
Tatjana Haitina, forskare vid Institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet
Johan Ledin, forskare vid Institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet
Erik Pelve, universitetsadjunkt vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Sandra Baldauf, professor i systematisk biologi vid Uppsala universitet
Mattias Jakobsson, professor i genetik vid Uppsala universitet
Björn Herrmann, docent i klinisk mikrobiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
Jonas Waldenström, professor i mikrobiologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar
Lars Engstrand, professor i smittskydd och klinisk bakteriologi, Karolinska Institutet