Bläddra

Fastigheten och skatten

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Fastigheten och skatten

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Bland nyheterna kan nämnas ett nytt, EU-harmoniserat fastighetsbegrepp i momshänseende och nytt primäravdrag för ny-, till, och ombyggnadskostnader för hyresfastigheter.