Bläddra

Fastigheter : en praktisk vägledning om redovisning och beskattning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsskatt Finansväsen och redovisning Juridik Redovisning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Fastigheter : en praktisk vägledning om redovisning och beskattning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsskatt Finansväsen och redovisning Juridik Redovisning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Denna bok vänder sig till rådgivare och fastighetsägare med enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag, samt bostadsrättsföreningar, kommuner och regioner.
Andra upplagan innehåller en mängd nyheter om lagstiftning, kompletterande normgivning, rättsfall med mera. Framför allt har mycket hänt i K-reglerna från Bokföringsnämnden sedan första upplagan.
Varje skede i fastighetsinnehavet beskrivs, från anskaffning till avyttring: vilken dokumentation som behövs, stämpelskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift, moms, redovisning och inkomstbeskattning. Ersättningsfonder, ombildningar och paketeringar har sina egna kapitel. Redovisningsavsnitten innehåller ett stort antal illustrerande konteringsexempel.