Bläddra

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon-Almendal, Roger Persson Österman

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­­bes­kattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom konkreta och belysande exempel. Inkomstskatt Del 2…
Köp här

Isbn: 9789144128627

Utgivningsår: 20190118

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon-Almendal, Roger Persson Österman

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­­bes­kattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom konkreta och belysande exempel. Inkomstskatt Del 1…
Köp här

Isbn: 9789144128634

Utgivningsår: 20190118

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Uppdaterad per den 1 januari 2019Lagsamlingen, som nu utkommer för femtioåttonde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar…
Köp här

Isbn: 9789139021605

Utgivningsår: 20190117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Går det att utforma ett system för kapital- och bostadsbeskattning som både är enkelt och bidrar till en bättre fungerande bostadsmarknad? Rapporten presenterar en alternativ modell för kapital- och bostadsbeskattning. Föregångare är den nederländska ”boxmodellen” som introducerades redan 2001. Frågor som diskuteras är…
Köp här

Isbn: 9789138246559

Utgivningsår: 20170905

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Möjligheten att ansöka om förhandsbesked i skattefrågor fyller en viktig funktion för att enskilda ska kunna få bindande besked om beskattningen av framtida transaktioner och främja prejudikatbildningen på skatteområdet. För att förbättra möjligheterna att ansöka om förhandsbesked föreslår utredningen att det blir…
Köp här

Isbn: 9789138241615

Utgivningsår: 20140901

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bo Svensby, Peter Kindlund, Robert Nilsson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Isbn: 9789187677212

Utgivningsår: 20160212

Utgivare: Tholin & Larsson-gruppen

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187677014

Utgivningsår: 20150205

Utgivare: Tholin & Larsson-gruppen

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187677168

Utgivningsår: 20150812

Utgivare: Tholin & Larsson-gruppen

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187677182

Utgivningsår: 20160113

Utgivare: Tholin & Larsson-gruppen

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skattevolymen är regelsamlingen på skatteområdet som ger dig tillgång till de senaste regeländringarna, OECDs modellavtal och EU-rätt som momsdirektivet m.m. I Skattevolymen har vi alla centralsvenska skattelagar och de viktigaste EU-reglerna på området som mervärdesskattedirektivet, moder- och dotterbolagsdirektivet…
Köp här

Isbn: 9789187387968

Utgivningsår: 20170825

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187387784

Utgivningsår: 20160219

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skattevolymen är regelsamlingen på skatteområdet som ger dig tillgång till de senaste regeländringarna, OECDs modellavtal och EU-rätt som momsdirektivet m.m.
Köp här

Isbn: 9789187387692

Utgivningsår: 20160905

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187387616

Utgivningsår: 20160205

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skattevolymen är regelsamlingen på skatteområdet som ger dig tillgång till de senaste regeländringarna, OECDs modellavtal och EU-rätt som momsdirektivet m.m. Nyheter i denna upplaga – Arbetsgivar- och egenavgifter för unga har både sänkts och höjts sedan förra upplagan – Höjda punktskatter på naturgrus,…
Köp här

Isbn: 9789187387524

Utgivningsår: 20150825

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Regelsamlingen för den ideella sektorn med de senaste reglerna och föreskrifterna för stiftelser, ideella föreningar, trossamfund och insamlingsbranschen. Om Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund Boken innehåller författningar och regler om redovisning och revision för stiftelser, ideella föreningar, trossamfund…
Köp här

Isbn: 9789187387395

Utgivningsår: 20150327

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187387142

Utgivningsår: 20140117

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789187387159

Utgivningsår: 20140328

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Om Skattevolymen I Skattevolymen har vi alla centralsvenska skattelagar och de viktigaste EU-reglerna på området som mervärdesskattedirektivet, moder- och dotterbolagsdirektivet och sparadedirektivet. Här finns också OECDs modellavtal för dubbelbeskattning och praktiska sammanställningar med gällande skattesatser och…
Köp här

Isbn: 9789187387814

Utgivningsår: 20170305

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
För vem Boken är till för dig som arbetar eller på annat sätt kommer i kontakt med den ideella sektorn och den passar särskilt väl för dig som jobbar som ekonomiansvarig eller revisor. Boken lämpar sig även för redovisningskonsulter och de rådgivare, som affärsjurister och revisorer, som arbetar med dessa typer av…
Köp här

Isbn: 9789187387838

Utgivningsår: 20170401

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Nyheter En skatteflik med utdrag från centrala skatterättsliga regelverk Omfattande ändringar i årsredovisningslagen som ska tillämpas på räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare Uppdateringar i regler om insamling exempelvis FRIIs kvalitetskod
Köp här

Isbn: 9789187387623

Utgivningsår: 20160331

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I Reko i praktiken får du följa en auktoriserad redovisningskonsult och hennes arbete med ett kundföretag. Boken har en praktisk inriktning och utöver en strukturerad genomgång av antagande/omprövning, planering, utförande, rapportering och avslut av uppdrag innehåller boken även ett flertal bilagor med mallar och…
Köp här

Isbn: 9789187387562

Utgivningsår: 20151118

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Vad gäller efter budgetomröstningen? Skattevolymen är regelsamlingen på skatteområdet som ger dig tillgång till de senaste regeländringarna, OECDs modellavtal och EU-rätt som momsdirektivet m.m. Nyheter i denna upplaga – Höjda punktskatter för bl.a. tobak, alkohol och avfall – Ändrad fakturamodell vid RUT-…
Köp här

Isbn: 9789187387388

Utgivningsår: 20150120

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Regelsamlingen för skatteområdet. Här hittar du den senaste samlade svenska skattelagstiftningen kompletterad med EU-rätt som momsdirektivet, bokförings- och årsredovisningslagarna och OECDs modellavtal. Nyheter i denna upplaga Sparandedirektivet utökas till att även omfatta livförsäkringsavtal. Slopad möjlighet för…
Köp här

Isbn: 9789187387234

Utgivningsår: 20140829

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Förutom punktskatteförfattningarna innehåller denna lagtextsamling dels ett antal författningar som har anknytning till punktskattelagstiftningen, dels författningar som reglerar beskattningsförfarandet m.m. Författningarna återges i deras lydelse den 1 januari 2014.
Köp här

Isbn: 9789186525996

Utgivningsår: 20140312

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Preliminär innehållsförteckning i del 2: • Skatteförfarandelag (2011:1244)• Förteckning över ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244)• Skatteförfarandeförordning (2011:1261) Paragrafnycklar• Paragrafnyckel – skatteförfarandelagen• Paragrafnyckel – taxeringslagen• Paragrafnyckel – skattebetalningslagen•…
Köp här

Isbn: 9789186525910

Utgivningsår: 20130425

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Sammanställning av skatte- och taxeringsförfattningarna i deras lydelse den 1 januari 2013.Innehåller alla de författningar som direkt och även indirekt reglerar beskattning av inkomst och förmögenhet. Denna del innehåller författningar om fastighetsskatt, fastighetsavgift, bokföring, årsredovisning, särskild…
Köp här

Isbn: 9789186525927

Utgivningsår: 20130408

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Innehåller EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EG), direktiv (2008/9/EG) om återbetalning till beskattningsbara personer från annat medlemsland samt även viss övrig EU-rättslig lagstiftning på mervärdesskatteområdet såsom rådets förordning om administrativt samarbete.
Köp här

Isbn: 9789186525958

Utgivningsår: 20140228

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Sammanställning av skatte- och taxeringsförfattningarna i deras lydelse den 1 januari 2014.Innehåller alla de författningar som direkt och även indirekt reglerar beskattning av inkomst och förmögenhet. Denna del innehåller inkomstskattelagen och författningar om bl.a. investeringssparkonto, skogskonto, godkännande av…
Köp här

Isbn: 9789186525972

Utgivningsår: 20140411

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Sammanställning av skatte- och taxeringsförfattningarna i deras lydelse den 1 januari 2014.Innehåller alla de författningar som direkt och även indirekt reglerar beskattning av inkomst och förmögenhet. Denna del innehåller författningar om fastighetsskatt, fastighetsavgift, bokföring, årsredovisning, särskild…
Köp här

Isbn: 9789186525989

Utgivningsår: 20140411

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Preliminär innehållsförteckning i del 1: • Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid• Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar• Förvaltningsprocesslag (1971:291)• Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.• Förordning (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna…
Köp här

Isbn: 9789186525842

Utgivningsår: 20130425

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186525866

Utgivningsår: 20130521

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186525897

Utgivningsår: 20130422

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatteverkets överväganden och annan praxis när det gäller beskattningen av tjänst och kapital samt regler om preliminärskatt, arbetsgivaravgifter, fastighetsskatter m.m. Del 3 innehåller främst svar på frågor om beskattning av näringsidkare. Handledningen utkommer 2012 i fyra volymer, del 1-4. Se under rubriken…
Köp här

Isbn: 9789186525552

Utgivningsår: 20120510

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Innehåller beskrivning av gällande materiella bestämmelser om punktskatter. Denna upplaga utgår från bestämmelserna i de olika punktskatteförfattningarna i deras lydelse den 1 januari 2012.Hänvisningar görs till Skatteverkets föreskrifter och övriga ställningstaganden, till domar från Högsta förvaltningsdomstolen och…
Köp här

Isbn: 9789186525606

Utgivningsår: 20120510

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186525613

Utgivningsår: 20120426

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186525620

Utgivningsår: 20120426

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatteverkets överväganden och annan praxis när det gäller beskattningen av tjänst och kapital samt regler om preliminärskatt, arbetsgivaravgifter, fastighetsskatter m.m. Del 4 innehåller främst svar på frågor om beskattning av näringsidkare samt om fastighetsskatt och pensionsgrundande inkomst. Handledningen utkommer…
Köp här

Isbn: 9789186525699

Utgivningsår: 20120510

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatteverkets överväganden och annan praxis när det gäller beskattningen av tjänst och kapital samt regler om preliminärskatt, arbetsgivaravgifter, fastighetsskatter m.m. Del 1 innehåller främst svar på frågor om beskattning av andra fysiska personer än näringsidkare. Handledningen utkommer 2012 i fyra volymer, del…
Köp här

Isbn: 9789186525538

Utgivningsår: 20120510

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatteverkets överväganden och annan praxis när det gäller beskattningen av tjänst och kapital samt regler om preliminärskatt, arbetsgivaravgifter, fastighetsskatter m.m. Del 2 innehåller främst svar på frågor om beskattning av andra fysiska personer än näringsidkare. Handledningen utkommer 2012 i fyra volymer, del…
Köp här

Isbn: 9789186525545

Utgivningsår: 20120510

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Arvsskatt och gåvoskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Handledningen är tänkt att ge en generell beskrivning av förberedelsearbetet för samtliga fastighetstyper medan information som är specifik för viss fastighets­typ och visst förberedelsearbete kommer att lämnas inför starten av respektive förberedelsearbete. Handboken har delats upp i följande avsnitt:1.   …
Köp här

Isbn: 9789186525491

Utgivningsår: 20110929

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC