Bläddra

Fastigheter – Redovisning och beskattning : en praktiskt vägledning

Kategorier: Fastighetsskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Fastigheter – Redovisning och beskattning : en praktiskt vägledning

Kategorier: Fastighetsskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
Boken ger en samlad beskrivning av hur du som fastighetsägare hanterar reglerna om fastigheter, från köp till försäljning.
Boken riktar sig i första hand till dig som är företagare med fastighet(er) och till rådgivare för fastighetsföretag. I boken beskrivs reglerna och hur de hanteras för fastigheter som ägs i enskild näringsverksamhet, handelsbolag (inklusive kommanditbolag) aktiebolag, bostadsrättsföreningar, noterade företag, kommuner och landsting.
Det finns gott om konteringsexempel på hur olika typer av transaktioner bokförs enligt BAS 2016. Det gör boken till en praktiskt användbar handbok, både för rutinfrågor och vid mer avancerad problemlösning. Det finns också gott om källhänvisningar i boken. Avsikten är att du själv ska kunna läsa vidare i lagtext eller andra källor för att ta reda på mer, när du inspireras att använda ett tips eller om du behöver stöd för att argumentera