Bläddra

Fastighetsbeskattning : en praktisk handbok för fastighetsägare

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden

Fastighetsbeskattning : en praktisk handbok för fastighetsägare

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
FASTIGHETSBESKATTNING är en praktisk handbok om skatt, redovisning och juridik för fastighetsägare.
Boken tar upp reglerna om löpande beskattning, t ex fastighetsskatt och fastighetsavgift, hyror, förmåner och avdrag, samt de omfattande reglerna om kapitalvinstbeskattning och uppskov. Utförliga deklarationsexempel ingår.
Boken tar även upp hur fastigheter behandlas i redovisningen, både i den löpande bokföringen och i bokslut och årsredovisning. Dessutom innehåller boken en genomgång av de viktigaste fastighetsjuridiska frågorna.

Ur innehållet:
Privatbostadsfastigheter och näringsfastigheter
Hyreshus
Andelshus
Uthyrning - skatteregler och juridik
Fastighetsskatt, fastighetsavgift och fastighetstaxering
Ny- till- och ombyggnad
Förbättrande reparationer och underhåll
Byggnadsinventarier och verksamhetstillbehör
Avskrivningar
Markanläggningar och markinventarier
Kapitalvinstberäkning
Delavyttringar och marköverföring
Allframtidsupplåtelser
Återläggning av värdeminskningsavdrag mm
Köpekontrakt och köpebrev
Generationsskiften
Bokföring och bokslut
Uppskov