Bläddra

Fastighetsförmedling –

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning

Fastighetsförmedling –

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning
Köp här
I denna sjätte, reviderade upplaga har boken Fastighetsförmedling fått en ännu tydligare rättsvetenskaplig karaktär. Bland nyheterna märks ett helt kapitel som behandlar formerna för avtals ingående samt för köparen, säljaren och fastighetsmäklaren viktiga juridiska frågor knutna till olika former av köpeobjekt. Fastighetsmäklarlagen och övriga rättskällor som är tillämpliga på mäklarens arbete behandlas utförligt och med ett rättsvetenskapligt anslag, bland annat med belysande rättsfallsreferat. Boken behandlar även andra juridiska problem av civilrättslig, skatte­rättslig, straffrättslig och näringsrättslig karaktär som aktualiseras i samband med överlåtelse och förmedling av fastigheter och bostadsrätter. Hit hör köparens och säljarens ansvar för faktiska fel, bostadsrättslagens ansvarsfördelning mellan förening och medlem, servitut och samtycke från make eller sambo vid överlåtelse. Boken vänder sig såväl till studerande på fastighetsmäklarutbildningarna som till yrkesverksamma, såsom mäklare, och jurister som arbetar med fastighetsmäklarfrågor.