Bläddra

Fastighetsförmedling

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden

Fastighetsförmedling

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Fastighetsmäklaryrket av i dag är en mycket kvalificerad och komplex profession som kräver kunskap inom vitt skilda områden, inte minst det juridiska. I den här boken behandlas fastighetsmäklarlagen och övriga rättskällor som är tillämpliga på mäklarens arbete med ett rättsvetenskapligt anslag, bland annat med belysande rättsfallsreferat. Boken behandlar även andra juridiska problem av civilrättslig, skatterättslig, straffrättslig och näringsrättslig karaktär som aktualiseras vid överlåtelse och förmedling av fastigheter och bostadsrätter. Hit hör köparens och säljarens ansvar för faktiska fel, bostadsrättslagens ansvarsfördelning mellan förening och medlem, servitut och samtycke från make eller sambo vid överlåtelse.

I denna sjunde upplaga av Fastighetsförmedling är 2021 års fastighetsmäklarlag fullt ut integrerad, bland annat har det ett nytt kapitel om registrering och tillsyn av fastighetsmäklarföretagen tillkommit. En anpassning av innehållet med hänsyn till rättsutvecklingen har också gjorts, såsom lagstiftningspaketet ”Tryggare bostadsrätt” som trädde i kraft den 1 januari 2023.

Boken vänder sig såväl till studerande på fastighetsmäklarutbildningarna som till yrkesverksamma, såsom mäklare, och jurister som arbetar med fastighetsmäklarfrågor.