Bläddra

Fastighetsjuridik : praktisk handbok

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden

Fastighetsjuridik : praktisk handbok

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Detta är en heltäckande bok om fastighetsjuridik. Den tar upp frågor som rör dig som äger ett hyreshus, en skogsfastighet eller en villa. Boken innehåller många klargörande exempel.
Fastighetsjuridik är upplagd som ett uppslagsverk med separata kapitel om de olika fastighetsjuridiska frågorna. Ett utförligt sakregister avslutar boken.

Ur innehållet:
Ordlista
Allemansrätt
Arrende
Avverkningsrätt
Bostadsrätt
Bygglov mm
Expropriation
Fastighetsbildning
Fastighetsvärdering
Fiske
Förköpsrätt
Försäkringar
Förvärvstillstånd hyreshus
Förvärvstillstånd lantbruk
Gemensamhetsanläggningar
Grannar
Gravationsbevis
Grustäkt mm
Gränser
Hemfridsbrott
Hyra
Hyresnämnden
Inmutning
Inteckning
Jakt
Jordbruksarrende
Kommunalt förköp
Kooperativ hyresrätt
Köp
Lagfart
Lantbruksenhet
Ledningsrätt
Olaga intrång
Olovlig väg
Omarrondering
Registerbeteckning
Rågångar
Samfälligheter
Samägande
Servitut
Stämpelskatt
Stängsel
Stödrätter
Terrängkörning
Tomträtt
Tredimensionella fastigheter
Viltvårdsområden
Vägar