Bläddra

Favorit matematik 1A Utökat stöd Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Favorit matematik 1A Utökat stöd Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
FAVORIT MATEMATIK UTÖKAT STÖD är en kompletterande lärarhandledning för klasslärare. I Finland finns en tydlig organisation och erfarenhet av att ge extra hjälp till elever som behöver det. Dessutom finns speciellt framtagna läromedel att använda i arbetet. Favorit matematik Utökat stöd kommer från Finland. Materialet har anpassats och granskats av både lärare och forskare som är verksamma i Sverige. Materialet vänder sig till klasslärare som möter elever i behov av extra stöd och hjälp. FAVORIT MATEMATIK UTÖKAT STÖD KOMPLETTERAR FAVORIT MATEMATIK LÄRARHANDLEDNING Favorit matematik Utökat stöd är en kompletterande lärarhandledning som används tillsammans med Favorit matematik Lärarhandledning. I Favorit matematik Utökat stöd finns förutom förslag på olika former av aktiviteter, också filmer som visar hur man förtydligar, bygger upp och förstärker den matematiska förståelsen, genom att använda bland annat laborativt material. ELEVER LÄR SIG OLIKA OCH SKA FÅ LIKA FÖRUTSÄTTNINGAR ATT GÖRA DET Favorit matematik Utökat stöd innehåller lektionsspecifika tips och förslag på extra hjälp framtagna med tanke på undervisning av elever som visar en lägre nivå i matematik. I de olika aktiviteterna används konkret och laborativt material. Eleven övar i sin elevbok. Arbetet i eleveboken kan också kompletteras med kopieringsunderlag för ytterligare förståelse och träning. Kopieringsunderlagen i Favorit matematik Utökat stöd är framtagna med tanke på behoven hos de elever som behöver extra hjälp. GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH GRUNDLÄGGANDE TALUPPFATTNING Förutom de lektionsspecifika förslagen innehåller Favorit matematik Utökat stöd också instruktioner och material som du vid behov kan använda för att befästa grundbegrepp och grundläggande taluppfattning hos eleverna. DIGITALA RESURSER Med lärarhandledningens digitala resurser får du tillgång till flera praktiska verktyg för din undervisning. Med hjälp av en projektor kan du på tavlan bland annat visa samtalsbilden och elevboken Favorit matematik. Du kan introducera ett nytt moment, förklara olika begrepp, samlas kring lärorika uppgifter - tillsammans. Det finns dessutom filmer som visar, förtydligar och förstärker elevernas matematiska kunskaper och begrepp. FAVORIT MATEMATIK-SERIEN Favorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna. Det beprövade och framgångsrika läromedlet har granskats av både lärare och forskare som är verksamma i Sverige.