Bläddra

Favorit matematik 6A Bedömning för lärande 10-pack

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Favorit matematik 6A Bedömning för lärande 10-pack

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

I Favorit matematiks bedömningsstöd finns:

FAVORIT MATEMATIKS PROV

Provens uppgifter har tydliga kopplingar till kunskaps­kraven i Lgr 11.

LÄRARDOKUMENTATION ÖVER ELEVENS KUNSKAPER EFTER FAVORIT MATEMATIK 6A

På bedömningsunderlaget kan läraren dokumentera elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Dokumentationen kan vara till hjälp inför nästa termins arbete och betygsättningen i årskurs 6.

MITT LÄRANDE I MATEMATIK

Eleven utvärderar sina kunskaper och får en ökad med­vetenhet om vilka kunskaper som behöver utvecklas. Utvärderingen kan användas formativt inför arbetet i nästa matematiska område.

FAVORIT MATEMATIK UTGÅENDE UPPLAGA

För dig som redan arbetar i Favorit matematik idag och behöver komplettera med fler Bedömning för lärande av den utgående upplagan, finns dessa fortfarande att beställa för komplettering. Kontakta din ordinarie återförsäljare eller Studentlitteraturs kundservice på [email protected] eller 046-31 21 00.